Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dziurkacz do ramek

  W pszczelarstwie, przyrząd do wykonywania otworów do przewlekaniadrutu w beleczkach ramki. Najprostszy jestd. do wykonywania pojedynczych otworów, działający na zasadzie dźwigni, z wymienialnąigłą. W większych pasiekach używa się wiertarkiz kompletem głowic do wierteł, umożliwiającejjednoczesne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywa azotanowa

  Podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochronywód przed zanieczyszczeniami powodowanymiprzez azotany pochodzące ze źródeł związanychz rolnictwem. Zgodnie z ustanowionąd. o jakości wody pitnej – stężenie azotanów wtakiej wodzie nie może przekraczać 50 mgNO3 lub 11,3 mg N–NO3 w 1 dm–3.

  D.a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdżowanie

  Wzbogacanie paszy, np. zmielonegoziarna w drożdże w celu zwiększeniailości wit. z grupy B oraz poprawienia jej smakowitości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołownik

  1. narzędzie z obrotowymi łopatkamido wykonywania dołków przy ręcznymsadzeniu ziemniaków.

  2. w sadownictwie,miejsce, w którym przetrzymuje się drzewkaprzed sprzedażą, zabezpieczające ich systemkorzeniowy przed przesychaniem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojarnia, hala udojowa

  Pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do doju, wyposażone wstacjonarne urządzenia udojowe o wysokimstopniu mechanizacji i automatyzacji czynnościzwiązanych z dojem. W ustalonych porachdnia poszczególne grupy krów przepędza siędo poczekalni przedudojowej, z której zwierzętaw grupach bądź indywidualnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI)

  Maksymalna dawka subst. chem., która może byćcodziennie pobierana wraz z pożywieniem iwodą pitną w ciągu całego życia człowiekabez dostrzegalnego ryzyka zdrowotnego.

  Wartości ADI podawane są w mg/kg masyciała człowieka i obejmują ogólną ilość subst.,która może wniknąć do organizmu z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość

  Stan osiągnięcia pełni rozwoju organizmu.

  1. W produkcji roślinnej wyróżniasię następujące rodzaje d.:

  1) fizjologiczna –stan rozwojowy rośliny, kiedy ustają jej funkcjeżyciowe; przejawia się to zamieraniem liścioraz ograniczeniem produkcyjności rośliny;

  2) mleczna (zielona) – stan dojrzałości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczalnictwo rolnicze

  Całokształt prac naukowo-badawczych prowadzonych w różnorodnych,specjalistycznych zakładach doświadczalnychlub gospodarstwach produkcyjnych.Celem d.r. jest podnoszenie efektywnościrolnictwa, np. poprzez zwiększenie plonów,podnoszenie ich jakości, zwiększeniewydajności pracy oraz obniżenie kosztów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie pożniwne

  Okres spoczynku, jakiprzechodzą nasiona po osiągnięciu dojrzałościpełnej i oddzieleniu się od rośliny macierzystej,tzn. po zbiorze. W czasie tego okresunagromadzone inhibitory ulegają rozłożeniu, atym samym nasiona uzyskują dojrzałość fizjol.,charakteryzującą się pełną gotowością do kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka rolnicza

  System organizacjii technologii produkcji zapewniający utrzymanierównowagi agroekosystemów i uzyskiwanieokreślonych dochodów rolniczych. D.p.r.oznacza zasady gospodarowania dostosowanedo specyfiki kraju i regionu, które powinnyumożliwić produkcję ziemiopłodów o dobrejjakości, przy równoczesnym utrzymaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt

Do góry