Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EKOLAND

  Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi z siedzibąw Przysieku k. Torunia zarejestrowane w1989 r. EKOLAND powstał z inicjatywy rolnikówi naukowców skupionych wokół koncepcjigospodarowania alternatywnego, prezentowanejpodczas kursów w latach 1984–89.

  Celem Stowarzyszenia EKOLAND jest:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edafologia (gr. edaphos - gleba)

  Nauka o glebierozpatrywanej pod kątem przydatności doprodukcji roślinnej. Rozpatruje ona różne właściwościgleb i ich stosunek do produkcji roślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżdżownica kompostowa, dżdżownica kalifornijska

  Dż. wyhodowana specjalnie doprodukcji wermikompostu. Powstała ze skrzyżowania gatunków Eisenia fetida x Lumbricusrubellus. Wykorzystuje się je w testach toksyczności pestycydów, gł. przy ich rejestracjioraz do oceny postępów bioremediacji gleb,gdzie na podstawie ich reakcji, zmian biomasyoraz rozrodczości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżdżownica ziemna

  Skąposzczet o dł. 90–190 mm żyjący w wilgotnych, przewiewnychglebach. Drążąc korytarze w glebie oraz przepuszczającprzez przewód pokarmowy subst.org. i miner. cząstki gleby (ok. 1000 kg glebyna 1 ha w ciągu 6 mies.), przyczyniają się dojej przemieszczania, spulchniania, do tworzeniastruktury...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżdżownice

  Rodzina skąposzczetów bytującychw glebie. Odgrywa ważną rolę przy tworzeniupróchnicy oraz w utrzymaniu żyznościgleby. Spulchniają glebę, ułatwiają jej przewietrzanieoraz dostęp wody opadowej, a takżeużyźniają swoimi odchodami grunt. W ciąguroku d. pozostawiają na hektarze ziemi 44–80 t odchodów. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EC

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia koncentratów do sporządzania emulsji wodnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECEAT - Poland

  (ang. European Centre for Ecological Agriculture and Tourism – Poland - Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki Oddział w Polsce), pozarządowa organizacja zarejestrowana jako stowarzyszeniew 1993 r., którego celem jest promocjarolnictwa ekologicznego i ekoturystyki.

  ECEAT-Poland łączy w sobie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edaficzne czynniki

  Czynniki glebowe warunkujące wzrost i rozwój roślin uprawnych, np.struktura, zawartość tlenu i wody, ilość próchnicy,kwasowość, ilość organizmów glebowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzwonki

  Parzyste, silnie unaczynione płatyskórne znajdujące się poniżej dzioba, rozwijającesię równocześnie z grzebieniem. Nieprawidłowowykształcone d. mogą obniżać ocenękogutów przy selekcji lub dyskwalifikować jejako reproduktory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysekcja

  Jeden z elementów analizy poubojowej,mającej na celu ustalenie wydajnościrzeźnej i technol. tuszy zwierzęcej. D. polegana oddzieleniu z całej, z pół- lub ćwierćtuszy,albo z określonych wyrębów poszczególnychelementów tkankowych: mięśni, tłuszczu, kościoraz na określeniu ich wzajemnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt

Do góry