Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ekonometria rolnicza, agroekonometria

  Nauka zajmująca się badaniem ilościowychprawidłowości w zjawiskach ekon. w rolnictwieza pomocą metod matematyczno-statystycznych. E.r. zajmuje się ustalaniemprodukcyjnych reakcji rolnictwa na bodźcerynkowe oraz kształtowaniem się popytu i cenna produkty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoturystyka

  1. turystyka w małych grupachdo miejsc przyrodniczego i kulturowego zainteresowaniabez zaśmiecania środowiska.

  E.jest turystyką zrównoważoną, godzącą interesyturysty pragnącego przebywać w środowiskuprzyr. jak najmniej zdegradowanym i udogodnieniacywilizacyjne, jak drogi, hotele itp.

  2.ekoagroturystyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekopedologia

  Jeden z nowocz. kierunkówgleboznawstwa rozpatrujący i klasyfikującygleby przede wszystkim pod względem ichfunkcji w ekosystemach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eko - Lignite

  Nawóz na bazie węgla brunatnegopoprawiający właściwości fiz. gleby i dostarczającyroślinom niezbędnych skł. pok.(N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu). Wykazuje zdolność sorpcyjną w stosunku do jonów ołowiui kadmu, tj. pierwiastków, które w Polscesą najczęściej przyczyną skażeń gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Dziedzina biologii badająca wzajemnestosunki między organizmami a otaczającymje środowiskiem. Najogólniej e. dzielimyna dwa podstawowe działy:

  1) autekologię,czyli naukę o przystosowaniu się organizmówżywych do ich środowiska, bardzo silnie związanąz klimatologią, gleboznawstwem, fizjologiąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edafon

  Ogół drobnych organizmów roślinnychi zwierzęcych żyjących w glebie, wpływającychna jej strukturę i żyzność. Biomasaorganizmów glebowych wynosi przeciętnieok. 4–5 t/ha, a liczba drobnoustrojów w 1 ggleby sięga kilku miliardów.

  Szacuje się, że na1 ha urodzajnej gleby w warstwie ornej żyją 2 t...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczny

  1. dotyczący związków międzywarunkami zewn. a życiem zwierząt i roślin,np. zagrożenie e.

  2. zgodny z wymaganiamiekologii, nie niszczący środowiska, np. gospodarstwoe.

  3. wyprodukowany w naturalnych,zbliżonych do pierwotnych warunków; zdrowy,nieskażony, np. żywność e.

  4. taki, któregocelem jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt cieplarniany, efekt szklarniowy

  Zatrzymywanie wypromieniowania ciepła ziemskiego przez niższe warstwy atmosfery. Podwyższenietemp. wynika stąd, iż promieniowaniesłoneczne jako krótkofalowe przenikado atmosfery, natomiast długofalowe promieniowanieziemskie jest w dużym stopniu zatrzymywaneprzez parę wodną, produkty jejkondensacji oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efemerydy

  Rośliny odbywające cały cyklrozwojowy od skiełkowania do wydania nasionw ciągu paru tyg., a nawet kilku dni. Typowee. występują na obszarach pustynnych istepowych; nasiona e. mogą leżeć w stanieanabiozy przez wiele lat, a po zaistnieniu odpowiednichwarunków wilg. szybko kiełkują,wykształca się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekofilozofia

  Różne nurty współczesnej filozofii,które poddają analizie stosunek człowiekado przyrody, badają, jak przyroda odbija się wświadomości ludzi, w nauce i religii lub poszukują światopoglądowych i etycznych uzasadnień dla współczesnych poglądów i ruchów ekol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry