Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Embrionalizm

  Wada rozwojowa w okresieżycia płodowego powstała np. wskutek ogólnegoskąpego żywienia matki w okresie ciąży,niedożywienia jej pod względem ilości lubwartości biol. białka oraz ilości subst. miner. iwit., ogólnego niedorozwoju matki lub wskutek występujących już silnych objawów starzeniasię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność gleby

  Zdolność zakłóconego ekosystemu gleby do powrotu po zakłóceniudo nowej dynamicznej równowagi. Możemywyróżnić 3 formy e.g.: fiz., chem. i biol. Każdaz tych form e. powoduje, że procesy zakłócającesystem tworzą zmiany w glebie, alezmiany te mogą być odwracalne tak dalece,zanim nie przekroczą progu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emitery, kroplowniki

  Urządzenia osadzonena rurociągu w postaci mikrorurek z polietylenuo dużej szczelności, z których woda wypływakroplami lub delikatnymi strużkami. E.stosowane są przy nawadnianiu kroplowym. Wyróżnia się e.:

  1) w postaci otworów – są topowycinane w przewodzie nawadniającymotwory o średnicy 0,8–1 mm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroejakulacja

  Wywoływanie ejakulacji pod wpływem impulsów prądu elektr. Metodata jest stosowana podczas pobieranie nasieniaw razie niemożliwości wykonania przez samcaskoku kopulacyjnego, np. w przypadku chorobykończyn (u buhajów i tryków) lub gdysamce trudno reagują na zabieg masowania(u drobiu). E. polega na wprowadzeniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroejakulator

  Urządzenie elektr. zbudowanez transformatora i opornicy suwakowejpozwalającej na stopniowe zmiany natężeniaprądu elektr., które łączy się z dwubiegunowąelektrodą wprowadzaną do prostnicy lub kloakisamca podczas elektroejakulacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zmianowania

  Rośliny lub grupy roślin o podobnych wymaganiach przedplonowychi zastawiające roślinom następczymstanowisko o zbliżonej wartości. Wyróżnia sięnastępujące e.z.: okopowe, zboża ozime, zbożajare, strączkowe, motylkowe drobnonasienne,przemysłowe, pastewne jednoroczne, plonywtóre, międzyplony, ugór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstensyfikacja rolnictwa

  Podnoszenie produkcjirolnej poprzez zmniejszanie nakładów iśrodków materiałowych na jednostkę pow.użytków rolnych lub sztukę zwierzęcia. Większae.r., szczególnie poprzez zmniejszenie stosowanianawozów miner. i środków ochronyroślin, może prowadzić do zmniejszenia produkcjigazów cieplarnianych. E.r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elewator

  Duży magazyn zbożowy wyposażony w urządzenia do mech. przenoszenia, wietrzenia,suszenia, sortowania i ważenia ziarna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekotyp

  Populacja gatunku, która w odpowiedzina specyficzne warunki siedliskowe rozwinęłaodrębną budowę morf. lub charakteryzujesię inną fizjologią. Cechy te są utrwalonei nie zanikają w innych warunkach siedliskowych.Przykładem może być e. tymotki łąkowejuprawiany na gruntach ornych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekorozwój, rozwój zrównoważony

  Koncepcja rozwoju społ.-gosp. uwzględniająca uwarunkowaniaprzyr. i zakładająca ochronę podstawowychprocesów ekol. E. zakłada, że poprawa,a przynajmniej niepogarszanie stanuśrodowiska jest jednym z ważniejszych czynnikówwarunkujących rozwój ekon. Innymistotnym założeniem e. jest uznanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 812

  praca w formacie txt

Do góry