Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Entomofagi

  Organizmy drapieżne i pasożytnicze odżywiające się żywymi owadami, np.mszyce, sikory, owadożerne rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entomofauna

  Wszystkie owady, których gatunki występują w danym czasie na określonymobszarze i są dla niego charakterystyczne,np. e. lasu, e. łąki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entomologia

  Dział zoologii zajmujący sięowadami. Z rozwojem e. zaczęły wyodrębniaćsię różne jej działy; badaniem owadów jakoczynnika o istotnym znaczeniu dla gospodarkiczłowieka (szkody w uprawach, zapylanieroślin) zajmuje się e. stosowana.

  E. stosowana zajmuje się badaniem biologii i ekologii owadóworaz ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enklawa gruntowa

  Obszar gruntów o określonymcharakterze użytkowania lub władania,otoczony ze wszystkich stron gruntami o innym charakterze użytkowania lub władania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emulgator

  W ochronie roślin, subst. powierzchniowoczynna (obniżająca napięcie powierzchniowe) dodawana do preparatu wcelu stabilizowania zawiesin i mieszanin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endemity

  Rośliny lub zwierzęta występującewyłącznie na określonych siedliskach. Powstajązwykle wskutek izolacji geograficznej, np.na wyspach. Przykładem e. jest brzoza ojcowskalub ostróżka tatrzańska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia kiełkowania

  Procentowa liczba nasionkiełkujących normalnie w określonychprzepisami warunkach i czasie, charakterystycznymdla masowego kiełkowania danegogatunku. Wg Polskiej Normy e.k. oblicza siępo dniach: proso, koniczyna biała, koniczyna szwedzka, koniczyna perska, gorczyca, rzepak,brukiew, rzepa, kapusta – 3...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstensywność

  1. sposób gospodarowania przy małym nakładzie pracy i środków.

  2. pojęcie używane m.in. przy chorobach pasożytniczych,oznaczające wielkość zarobaczeniadanego osobnika ustaloną na podstawiebadania lab., a wyrażaną liczbą krzyżyków,np. + – bardzo mała e., ++++ – bardzo duża...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELISA (ang. Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

  Test stosowany w immunodiagnostyce do wykrywania i identyfikacji wirusów u roślini zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstruzja (łac. extrudere - usuwać, wypychać)

  Przetwarzanie surowców i materiałów pochodzeniabiol. na cele spożywcze lub paszowepolegające na ich przetłaczaniu przez ekstruderypod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temp. (140–180 °C) do komory schładzającej. E. poprawia strawność skł. pok.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt

Do góry