Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fitostymulacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającejna pobudzaniu mikroorganizmów do metabolizowania zanieczyszczeń przez roślinyw strefie korzeniowej (w wodzie lub glebie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitomelioracja, melioracja fitotechniczna

  (gr. phytón - roślina + łac. melioratio - ulepszenie) wprowadzanie zalesień, zadrzewień lubuprawa roślin specjalnych (np. chmielu) wcelu zmiany naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli i roślin, albo przyrekultywacji gruntów.

  F. zmniejszają amplitudę wahań temp. powietrza, prędkość i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fillery

  Tymczasowe drzewa owocowe tego samego gatunku, co drzewa stałe, zagęszczające sad. F. są wycinane, gdy drzewa stałe rozrosnąsię.

  Sadzi się je w celu jak najwcześniejszego uzyskania dużych plonów z młodegosadu. Zastosowanie f. jest uzasadnione tylkowówczas, gdy wchodzą one bardzo wcześniew okres...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farmeryzacja

  Koncepcja przekształcania rolnictwa na wzór zachodniego, tj. intensywnego,nastawionego przede wszystkim na produkcję towarową na dużą skalę. Takie rolnictwo jest wysokonakładowe, w dużym stopniu zmechanizowane,wyspecjalizowane, stosujące intensywniechem. środki nawożenia i ochronyroślin. F. obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferma przemysłowa

  Jednostka produkcyjna umożliwiająca wytwarzanie mleka, żywcaoraz jaj, w oparciu o metody chowu przemysłowego.Do podstawowych elementów przemysłowych technologii produkcji zwierzęcej zalicza się:

  1) równomierne rozłożenie produkcjiw czasie;

  2) ściśle oznaczony wymaganiami rynku standard produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna glebowa

  Ogół gatunków zwierząt wśrodowisku glebowym. Zależnie od wielkości pojedynczych osobników f.g. dzieli się na:

  1) mikrofaunę – organizmy poniżej 0,2 mm, np.pierwotniaki, nicienie;

  2) mezofaunę – organizmyo rozmiarach 0,2–4 mm, np. skoczogonki;

  3) makrofaunę – w skład jej wchodzą osobnikio wielkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja

  Rozkład subst. org. przez mikroorganizmyz wydzieleniem energii. Celem f.jest uszlachetnienie substratu (np. tytoniu,herbaty, siana) lub otrzymanie pewnychzwiązków chem. (alkoholu etylowego, kwasuoctowego, kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego,penicyliny).

  Najczęściej stosowana jest f. alkoholowa, zachodząca pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwojowe, agrofenofazy, fenofazy

  Krótkie okresy pojawiania się w życiu roślincharakterystycznych i niepowtarzalnych cechmorf. F.r. określa się na podstawie odpowiedniegostanu morf. rośliny trwającego przez pewien czas, nieco różny w różnychlatach.

  Za początek f.r. przyjmuje się wystąpieniecharakterystycznych zjawisk u 10% roślin w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja obornika

  Procesy zachodzące wczasie przechowywania obornika, prowadzącedo rozkładu węglowodanów i białek oraz zawężeniastosunku C:N. Wyróżnia się f.o.:

  1) na gorąco, czyli procesy zachodzące podczas przechowywania obornika układanego w pryzmypoczątkowo luźno, a następnie ugniatanego,który na skutek dostępu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fe

  W gleboznawstwie, iluwialna akumulacja żelaza; stosuje się do poziomu gł. B w glebach bielicowych i bielicach, np. Bfe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt

Do góry