Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fitoncydy

  Subst. roślinne, np. cebuli, czosnku,jałowca, czeremchy, o selektywnym działaniuhamującym lub zabójczym dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Zob. też allelopatia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitodegradacja

  Rozkład zanieczyszczeń wewnątrztkanek roślinnych pod wpływem wytwarzanychprzez rośliny enzymów, które katalizują procesy degradacji. Przykładem jest nitroreduktaza rozkładająca środki wybuchowe,dehologenaza – organiczne chlorowcopochodne,nitrylaza – herbicydy, fosfataza – organicznefosforany, peroksydaza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitopatologia

  Nauka o chorobach roślin wywoływanychprzez grzyby, wirusy, promieniowce,bakterie oraz o chorobach pochodzeniafizjol. Do zadań f. należy badanie objawówchorobowych, jako wyniku procesu chorobowego,badanie przyczyn chorób i warunków,w jakich powstają choroby roślin, i wreszcieopracowywanie oraz podawanie metod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoekstrakcja, fitoakumulacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na pobieraniu zanieczyszczeń(zwł. pierwiastków śladowych) zgleby przez korzenie, ich kumulacji w tkankachorganów nadziemnych oraz ich wynoszeniuwraz z plonem.

  Do roślin wykazującychbardzo wysokie zdolności akumulacjizanieczyszczeń (hiperakumulatorów) zaliczasię: wierzba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoremediacja

  Technologia oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych,osadów ściekowych i powietrza),która wykorzystuje ponadprzeciętnezdolności niektórych gatunków roślin do akumulacjisubst. zanieczyszczających lub do ichdegradacji. W skład f. wchodzą: fitoekstrakcja,fitostabilizacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitofagi

  Zwierzęta roślinożerne, często szkodniki,odżywiające się żywymi częściami roślin,np. liśćmi, nasionami, nektarem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitosocjologia, fitocenologia

  Nauka o zbiorowiskach roślinnych (fitocenozach). Twórcą nazwy f. był Paczoski (1896). Celem f. jestpoznanie zróżnicowania szaty roślinnej orazokreślenie mechanizmów zrzeszania się roślinw określone i powtarzalne kombinacje gatunków.Kryterium wyróżniania poszczególnychfitocenoz jest ich ilościowy i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitofenologia

  Dział fenologii zajmujący siębadaniem okresowych zjawisk w życiu roślincyklicznie powtarzanych w zależności od warunkówklim. i pór roku. Spostrzeżenia f. prowadzonesą nad roślinami dziko rosnącymi iroślinami uprawnymi. F., określając fazy rozwojui wzrostu roślin, z konieczności pobieżniejtraktuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitostabilizacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na zasiedlaniu terenów skażonych przezrośliny tolerujące wysokie stężenia subst.toksycznych i zapobieganiu w ten sposób dalszejdegradacji gleby. F. stosuje się w celuzmniejszenia ruchliwości potencjalnych zanieczyszczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoklimat

  Mikroklimat panujący w nadziemnej części szaty roślinnej i w strefie korzeniowejroślin. Warunki termiczne f. zależą odgatunku i fazy rozwojowej roślin oraz związanejz tym struktury łanu (wys. i gęstości roślin,ilości i sposobu ułożenia liści, rozmieszczeniapędów bocznych).

  Różnice między temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry