Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fotodegradacja

  Rozpad związków chem. podwpływem światła słonecznego. F. środkówochrony roślin, mogąca następować na liściach,na pow. gleby lub w powietrzu, prowadzido zmniejszenia ich toksyczności. Czynnikamiwpływającymi na f. są: intensywnośćnasłonecznienia, rodzaj gleby, forma użytkowaoraz chem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjografia

  Przyrodniczy opis terenu, obejmujący geologię, geomorfologię, sieć wodną,klimat, gleby, roślinność i świat zwierzęcy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotoperiodyzm

  Zależność rozwoju organizmów od okresu światła i ciemności (dł. dnia inocy). Zbyt krótki okres ciemności powoduje,że rośliny krótkiego dnia (np. kukurydza, dynia,soja, słonecznik, konopie, tytoń) nie wydająpędów kwiatowych.

  Takie same zakłóceniawystępują u roślin długiego dnia (np.ziemniaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia

  Nauka o czynnościach życiowych żywych organizmów. W miarę rozwoju badańwyodrębniono z niej wiele działów, np. f.zwierząt, f. roślin, f. człowieka, f. patologiczna,a także f. żywienia, pracy, sportu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza

  Podstawowy proces życiowy roślin zielonych, polegający na przyswajaniudwutlenku węgla i wytwarzaniu węglowodanówprzy udziale energii słonecznej. Proces f.ma ogromne znaczenie – wytwarzane bowiemsubst. są podstawą egzystencji wszystkich istotżywych.

  W związku z tym, że f. jest gł. syntezącukrów, ujmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia roślin, fitofizjologia

  Nauka o procesachżyciowych zachodzących w roślinachoraz funkcjach spełnianych przez różne ichorgany. Zajmuje się badaniem takich zjawisk,jak odżywianie, oddychanie, przemiany związaneze wzrostem, ruchy roślin, gospodarkawodna i in. F.r. jest podstawową nauką agrobiologiczną,która przekazuje naukom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototaksja

  Ruch swobodny organizmu zorientowanyw stosunku do źródła światła.Ruch ten może być skierowany ku źródłuświatła (f. dodatnia) lub w kierunku przeciwnym(f. ujemna). Dzięki f. organizm możedotrzeć do miejsca z najbardziej dogodnymi dla niego warunkami świetlnymi. Zob. też taksje.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotransformacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na metabolizowaniu zanieczyszczeńprzez rośliny (w wodzie lub glebie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitocenoza

  Roślinna część biocenozy. Zespółróżnych roślin w środowisku o określonymskładzie, np. las, łąka. Każda f. podlega powszechnemuw przyrodzie prawu przemiany, awięc powstaje, rozwija się i przemija lub przekształcasię w inne. Tempo jak i zakres tychzmian zależy zarówno od czynników abiotycznych,jak i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Toksyczne działanie subst.chem., np. pestycydów zastosowanych wnadmiernej dawce lub w niewłaściwej fazierozwojowej rośliny uprawnej lub zanieczyszczeńpowietrza (SO2, HF, NH3, NO, NO2, popiołylotne, pyły z cementowni, pyły metaliczne)na rośliny. Objawami zewn. f. jest pojawieniesię oparzeń, nekroz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry