Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ganasze

  W zootechnice, zewn. część szczęki dolnej pokryta mięśniem żuchwowym. G.nadają charakterystyczny wygląd głowie.Mocne g. ułatwiają pobieranie i rozdrabnianiepokarmu. U koni typu wierzchowego nie powinnyone być zbyt szerokie, gdyż wystając wkierunku szyi utrudniają nachylenie głowy –ganaszowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fumiganty

  Subst. lub ich mieszaniny emitującegazy, pary lub dymy, przeznaczone do niszczenia owadów, bakterii lub gryzoni. Zob. też fumigacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek (łac. species)

  Podstawowa jednostkaw systematyce roślin i zwierząt. Jest to zbiórwszystkich osobników charakteryzujących siępodobną budową i jednakowym przebiegiemfunkcji życiowych oraz zdolnością do krzyżowaniasię w warunkach naturalnych wyłączniemiędzy sobą i wydawania potomstwa zdolnegodo dalszego rozrodu. G...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia zwierząt

  Nauka badająca mechanizmyczynnościowe ustrojów zwierzęcych wzależności od zmieniającego się środowiskawewn. i zewnętrznego. Efekty produkcyjnezależą od norm fizjol. (wartości stosowanychpasz i warunków utrzymania zwierząt). Duży rozwój nauk fizjol. oraz konieczność szerszego przedstawienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototropizm

  Zjawisko wyginania się organów rośliny pod wpływem kierunkowego oświetlenia.Organ może wyginać się ku źródłu światła (f. dodatni), w kierunku przeciwnym (f. ujemny) lub pod określonym kątem (f. transwersalny). Zob. też tropizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma użytkowa

  W ochronie roślin, kombinacja różnych składników, która sprawia, żesubst. biol. czynna preparatu nabiera optymalnychwłaściwości fizykochem. Każda f.u. maswoje oznaczenie kodowe złożone z dwu liter.

  Najczęściej używane f.u. to: koncentraty do sporządzania emulsji wodnej (EC), koncentratyrozpuszczalne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frakcja granulometryczna

  Zbiór cząstekglebowych o określonych średnicach, mieszczącychsię w przedziale liczb granicznych,które wyznaczają największą i najmniejsząśrednicę zastępczą określonej frakcji. W obrębiefrakcji wyróżnia się części szkieletowe ośrednicy powyżej 1 mm oraz części ziemiste, ośrednicy poniżej 1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formulacja

  Produkcja formy użytkowej środka ochrony roślin, polegająca na łączeniu substancji aktywnej z substancjami pomocniczymi (EC, WP, SL i in.).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotron

  Zespół specjalnych pomieszczeń, wktórych można wytwarzać ściśle kontrolowanewarunki wegetacji roślin (temp., wilg., oświetlenie, skład powietrza). F. wykorzystywanesą w doświadczalnictwie. Dzięki f. możemypoznać znaczenie i wpływ poszczególnego czynnika klim. oraz reakcję rośliny nadawki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fryty (fr. frire - smażyć)

  Mikronawozy o długotrwałymdziałaniu otrzymywane w wynikustapiania soli techn. zawierających mikroelementyz tlenkami metali (np. boraks+tlenekmiedzi) w temp. powyżej 1000 °C. F. mogązawierać jeden lub kilka mikroelementów oróżnej, zależnej od komponentów, zawartościprocentowej.

  O ich wartości nawozowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt

Do góry