Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gleba nieczynna

  G. charakteryzująca się małym stopniem uruchomienia skł. pok. na skutekmałej aktywności mikrobiol., wywołanej przez złe właściwości fiz. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęśnik

  Budynek do chowu gęsi. G. powinnyzapewnić im niezbędną temp. w pierwszychtyg. wychowu. W okresie późniejszym ptakimogą przebywać przez cały dzień na wybiegu,a noc spędzać w szopach. Wyposażenie wychowalnistanowią korytka na paszę i poidła, aprzy żywieniu kombinowanym – również drabinkina...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba zimna

  G. trudno nagrzewająca się, wilgotna,trudno wysychająca, zazwyczaj zwięzła,słabo strukturalna, mało przepuszczalna lub podmakająca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gg

  W gleboznawstwie, cechy oglejenia od wód gruntowych oznaczające bardzo silną redukcję,np. Bgg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba zlewna

  G. skłonna do zlegania się lub ulegająca powierzchniowemu zaskorupianiu się. G.z. zawierają mało próchnicy, mają złą strukturę i są podatne na działanie erozji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gigantyzm

  Wytwarzanie przez rośliny lub zwierzęta organów o znacznie zwiększonych rozmiarach lub dużej biomasy. Zjawisko to może być wynikiem heterozji lub poliploidyzacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba

  Biol. czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystejpod wpływem czynników glebotwórczych(gł. organizmów żywych, klimatu i wody)i podlegająca stałym przemianom.

  G. składasię z trzech faz:

  1) stałej – obejmującejcząstki miner., org. i org.-miner. o różnymstopniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstościomierz zbożowy, waga hektolitrowa, waga holenderska

  Waga służąca do ważenia 0,25 l nasion. Na tej podstawie można obliczyćmasę hl, która informuje o dorodnościnasion oraz może służyć do obliczania pow.magazynowej, pojemności skrzyni nasiennejsiewnika itp. Zob. też gęstość usypna ziarna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fungicydy

  Chem. środki stosowane do zwalczania chorób grzybowych roślin oraz pozarolnictwem: w budynkach, na torach kolejowychitp. W zależności od sposobu działaniana organizmy pasożytnicze można je podzielićna następujące grupy:

  1) f. ochronne (profilaktyczne,czyli zapobiegawcze), niszczące lubhamujące rozwój...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek gleby

  Najniższa jednostka podziału gleb określana na podstawie uziarnienia utworu glebowego całego profilu, np. glina lekka,piasek gliniasty lekki, pył ilasty.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry