Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Grądowienie

  Natlenianie środowiska glebowegowskutek obniżania się poziomów wódgruntowych i spadku wilg. powierzchniowejwarstwy gleby na terenach bez zalewów rzecznych. zjawisko to może następować nadrodze naturalnej, jak też pod wpływem działalności człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grądy

  Grunty wyżej położone na stokach lub równinach ze spadem. rośliny tych siedlisk sąmezofilne i czasami mogą cierpieć na brak wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie sprężynowe (dawniej grabiarka)

  Narzędzie konne lub ciągnikowe do zgrabianiasiana w wały. G.s. składają się z szeregu kabłąkowatychsprężystych zębów zamocowanych na wspólnej ramie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grochopeluszka

  Pośrednia forma roślinystrączkowej łącząca korzystne cechy grochusiewnego i pastewnego (peluszki). G. charakteryzujesię półkarłowym wzrostem, zapewniającymodporność na wyleganie, skróconymokresem wegetacji w porównaniu z peluszkąoraz wysokim plonowaniem nasion o zwiększonej zawartości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie wachlarzowe

  Narzędzie ogrodn. wykonaneze stal. drutów rozłożonych w postaci wachlarza, służące do zgrabiania liści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gradacja

  W ochronie roślin, wzrost liczebnościpopulacji szkodnika w wyniku korzystnegodla niego układu czynników ekol., do wielkościwykraczającej poza granice normalnie występującychw danym środowisku fluktuacji iprzybierającej klęski. G. jest procesem rozwijającymsię stopniowo, od kilku do kilkunastulat i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Graminicydy

  Herbicydy zwalczające chwastyz rodziny traw, np. perz właściwy, miotłę zbożową,owies głuchy, chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną. G. mają duże zastosowaniew produkcji roln. i ogrodniczej. Związane jestto z coraz większym zagrożeniem upraw przezchwasty jednoliścienne. Przykładem g...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo rolne

  Określone grunty wraz zbudynkami i urządzeniami do produkcji roślinneji zwierzęcej lub tylko roślinnej, albotylko zwierzęcej. Większość g.r. uprawia roślinyi prowadzi chów zwierząt, oparty gł. owłasne zasoby paszowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPS (niem. Ganz Pflanzen Silage)

  Kiszonka z całych roślin mieszanki owsa i jęczmienia zniewielkim udziałem grochu, peluszki lubłubinu, zbieranych w dojrzałości mlecznejziarna. Zielonka z GPS zakisza się łatwo. Dodatekinokulantów poprawia walory smakowekiszonki. Zob. też CCM.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojownia

  Budowla przeznaczona do okresowegomagazynowania obornika. Ma utwardzone dno lub płytę betonową o lekkim spadkuw kierunku usytuowania zbiornika na wodę gnojową. Uniemożliwia to przenikanie wody gnojowej do wód gruntowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry