Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Herbologia

  Nauka o biologii, ekologii i zwalczaniuchwastów. H., stanowiąca jeden z działówochrony roślin, obejmuje takie zagadnienia jak:

  1) konkurencyjność chwastów w stosunkudo roślin uprawnych;

  2) ocena biol.skuteczności działania herbicydów oraz ichmieszanek w zależności od przebiegu pogody,warunków glebowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heder

  Zespół żniwny kombajnu zbożowegoskładający się z nagarniacza, zespołu tnącego,rozdzielacza łanu, podajnika ślimakowo-palcowego i przenośnika pochyłego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higroskopowość maksymalna

  Ilość wody,która w postaci pary wodnej może być zatrzymanaprzez glebę, jeżeli pomiędzy wilg.badanej gleby a powietrzem nasyconym parą wodną nastąpi stan równowagi (pF powyżej 4,7).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbometr

  Przyrząd do określania plonu roślinpastewnych na pniu, zwł. łąk i pastwisk.Składa się on z kalibrowanego pręta metalowego,po którym z wys. 1 m opuszcza sięswobodnie aluminiową płytkę w kształciekwadratu o określonej masie na porost roślinny.Miejsce odczytu na pręcie wskazuje górnykoniec tulei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar orki średniej

  Miernik nakładówenerg. wyrażony zużyciem siły pociągowej nawykonanie 1 ha orki na głęb. 18 cm, pługiemciągnikowym w przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych. Miernik ten służy dookreślenia całkowitych zasobów siły pociągowej.

  Do przeliczania różnych rodzajów pracciągnikowych na h.o.ś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterotrofizm, cudzożywność

  Odżywianie się subst. org. pochodzenia roślinnego lubzwierzęcego. Do heterotrofów należą wszystkiezwierzęta i większość roślin niezielonych(np. pasożytów). Zob. też autotrofizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar pełnopaszowy, hektar paszowy

  Jednostka przeliczeniowa dodatkowej pow. paszowej,którą otrzymuje się po przemnożeniupow. upraw poszczególnych roślin pastewnych(w ha) przez odpowiednie współczynniki, np.dla żyta międzyplonowego 0,7–0,8, słonecznikaw międzyplonie ścierniskowym 0,3–0,4,liści buraków cukrowych łącznie z wysłodkami1,0...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterozja

  Zjawisko zwiększonej żywotności i bujności u mieszańców pierwszego pokolenia.H. wykorzystywana jest w krzyżowaniu międzygatunkowymzwierząt i w hodowli roślin(np. kukurydzy). Zob. też odmiana heterozyjna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar przeliczeniowy

  Umowna jednostkapow. gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów,przyjętej za podstawę do przeliczaniapow. innych klas gruntów. Za 1 h.p. przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawęplon zbóż z 1 ha gleby IV klasy. Dla pozostałychklas obliczono następujące współczynniki:I – 1,8; II – 1,6; III – 1,2;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higrofile

  Organizmy roślinne lub zwierzęce,dla których najkorzystniejszym środowiskiem są miejsca wilgotne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt

Do góry