Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Immunobiotechnologia

  Nauka zajmująca sięotrzymywaniem preparatów immunologicznych,stosowanych w profilaktyce, diagnostycei lecznictwie chorób zakaźnych i niezakaźnych,za pomocą czynników biol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iloraz oddychania

  Wskaźnik aktywności respiracyjnej gleby wyrażający się stosunkiem obj. wydzielonego dwutlenku węgla do obj.zużytego tlenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infantylizm

  W chowie zwierząt, niedorozwójosobnika dobrze odżywionego w okresie embrionalnym,ale chowanego w złych warunkachśrodowiskowych i miernie żywionego.Osobnik taki był w okresie embrionalnymdoskonale odżywiany, ma więc kończyny dobrzewyrośnięte, ale po urodzeniu, w gorszychwarunkach, jego szkielet nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impulsator, elektryzator

  Urządzenie do wytwarzania impulsów elektr. wysokiego napięcia,stanowiące część elektr. ogrodzenia pastwiskowego.Impulsy te rozchodzą się wzdłużdrutu ogrodzenia, podwieszonego na izolatorachprzymocowanych do palików wbitych wziemię. Przy dotknięciu się zwierzęcia do drutuwytwarzane impulsy powodują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeostaza

  Przyrodzona lub nabyta zdolnośćsiedlisk do przeciwdziałania wpływom naruszającymich stan równowagi fiz., chem. i biol.H. może być łatwo zakłócona przez działalnośćczłowieka, np. wskutek dopływu zanieczyszczeńlub nadmiernej eksploatacji biocenozydla celów gosp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrofile

  1. rośliny lub zwierzęta wodolubne,żyjące w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą.

  2. cząstki koloidalne łatwo przyłączające cząsteczki wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonizacja, hormonizowanie

  Opryskiwanie kwiatów pomidora preparatem z grupyregulatorów wzrostu w celu zwiększenia plonuoraz poprawienia jego jakości (owoce beznasienne).H. powoduje lepsze zawiązywanieowoców na pierwszym i drugim gronie kwiatowym,w związku z czym zwiększa się wczesnośćplonowania i wys. plonu wczesnego.

  Nie zwiększa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroponika, kultura wodna

  Bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, gł. w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawywarzyw i kwiatów. W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z uprawy h. to:

  1) możliwośćzakładania upraw na terenach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony roślinne, fitohormony, regulatory wzrostu

  Specyficzne związki org. wytwarzane przez rośliny, regulujące przebieg procesów wzrostowych, które w niskich stężeniach przyspieszająlub hamują różne procesy fizjol., np.podział komórek, ich wzrost, kwitnienie itp.Najczęściej nie działają w komórkach lub tkankach, w których zostały zsyntetyzowane,lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoterapia

  Leczenie za pomocą jazdy konnej.W obrębie h. wyróżnia się kilka dziedzin:

  1) terapeutyczna jazda konna;

  2) rehabilitacjakonna;

  3) terapia kontaktem z koniem;

  4) woltyżerka pedagogiczno-terapeutyczna.

  Koń oddziałuje na trzy sfery funkcjonowania organizmu pacjenta: ruchową, zmysłową i psychiczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry