Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Inokulanty

  Preparaty mikrobiologiczne zawierające liofilizowane bakterie kwasu mlekowego,które ułatwiają zakiszanie pasz. I.zawierają często enzymy, co poprawia ichskuteczność. Dawki i. wahają się od 10 do 100g/t zakiszanej masy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkorporowanie herbicydu

  Wprowadzanie herbicydu do gleby za pomocą narzędzi uprawowychdziałających pow., zapobiegającezarówno ulatnianiu się subst. aktywnej, jak ijej rozkładowi na świetle (fotodegradacji).Wymieszania z wierzchnią warstwą glebywymagają takie herbicydy, jak: Treflan, Triflurotox,Devrinol, Kerb, Venzar, Buranit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulum

  1. w mikrobiologii próbka drobnoustrojóww postaci stałej lub w zawiesiniezawierająca określoną lub nieokreśloną liczbękomórek, wprowadzana do podłoża wzrostowegoprzy zakładaniu hodowli.

  2. w fitopatologii organizm patogenu, jego część lub koloniaprzenoszona na organizm gospodarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkrustacja

  Nanoszenie zaprawy nasiennej napow. nasion wraz z subst. klejącymi, co umożliwiastosowanie wyższych dawek preparatu,zapewniając jego trwałe utrzymywanie się napow. Po i. nasiona przesusza się na powietrzu,aby nie dopuścić do zapychania aparatów wysiewających mokrymi nasionami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insektycydy

  Chem. środki owadobójcze. Ze względu na sposób działania dzielimy je na:

  1) duszące, działające na owada po dostaniu siędo systemu oddechowego i odcinające dostęptlenu lub porażające narządy oddychania;

  2) żołądkowe, (wewnętrzne), działające przezprzewód pokarmowy owada;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubacja

  1. sztuczne wylęganie piskląt z jajw inkubatorze.

  2. wylęganie się choroby – okres między wniknięciem czynnika etiologicznegodo organizmu a wystąpieniem pierwszych objawów chorobowych.

  I. uzależniona jest od rodzaju, ilości i zjadliwości patogenu,sił obronnych organizmu oraz wieku. Okres i.trwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Ochrony Roślin (IOR)

  Organ administracji państwowej powoływany do sprawowania nadzoru nad ochroną roślin uprawnych,podległy Ministrowi Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej. Do najważniejszych zadań Inspekcji należą:

  1) kontrola fitosanitarna towarów importowanych oraz przeznaczonychna eksport i reeksport;

  2) kontrola roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator, aparat wylęgowy

  Urządzenie dowylęgu piskląt, wyposażone w instalacjęogrzewającą, nawilżającą i wentylacyjną, aparaturędo obracania jaj oraz urządzenia pomiarowei sygnalizacyjne. Ob. stosowane są wkraju 2 typy i.:

  1) szafkowe, z wyodrębnionymikomorami – lęgową i klujnikową, wyposażonew ramy, na których umieszcza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekt

  Skrzynia bez dna z drewna lub betonuogrzewana biol. (ciepłem rozkładającegosię obornika) lub techn. (gorącą wodą, parą,prądem elektr.) przykrywana specjalnymioknami, a w razie przymrozków także matami.W zależności od wytwarzanej temp. i. dzielisię na:

  1) chłodne – poniżej 10 °C;

  2) umiarkowane–...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ił, części spławialne

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek poniżej 0,01 mm lub0,02 mm, w zależności od metody analizy.Wyróżnia się ił pyłowy gruby (0,01–0,005 mmlub 0,02–0,006 mm), ił pyłowy drobny (0,005–0,001 mm lub 0,006–0,002 mm) oraz ił koloidalny(poniżej 0,001 mm lub 0,002 mm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry