Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Intensywność

  1. natężenie działalności produkcyjnejmierzone ilością pracy żywej iuprzedmiotowionej, zużywanej na jednostkępow.

  2. wielkość używana przy chorobachpasożytniczych wyrażana w procentach, a oznaczająca jaki procent osobników badanegostada dotknięty jest chorobą inwazyjną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ)

  Naukowy instytut branżowy podlegający nadzorowiMinistra Środowiska. IOŚ oprócz ośrodka gł.w Warszawie ma dwa oddziały terenowe: wGdańsku (z siedzibą w Gdyni) i we Wrocławiu.Gł. kierunki działalności naukowobadawczej:

  1) ochrona wód, ziemi i atmosfery przed zanieczyszczeniami;

  2) ochrona Bałtyku;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intercepcja

  Zatrzymanie wody opadowejprzez łan roślin uprawnych lub korony drzew iruno leśne. Określa się ją różnicą między ilością opadu na otwartej przestrzeni i w łanie(drzewostanie), zmniejszoną o część opadu,która spłynęła do gleby. I. zależy m.in. od składu gatunkowego, zagęszczenia roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibąw Radzikowie k. Warszawy. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) teoretycznepodstawy hodowli odmian roślin roln.w zakresie genetyki, fizjologii, biochemii,radiobiologii, fitoimmunologii;

  2) hodowlanowych odmian;

  3) technologia produkcjiburaka cukrowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inochód

  Chód zwierząt (zwł. koni) z równoczesnym podnoszeniem kończyn tej samej strony ciała, np. lewej przedniej i tylnej, anastępnie prawej przedniej i prawej tylnej. Wchodzie tym, podobnie jak w kłusie, słychaćdwa takty. W naszym pogłowiu konie chodzącei. zdarzają się bardzo rzadko.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infiltracja

  Przesiąkanie wody przez glebę;szybkość tego procesu zależy od tekstury gleby,jej przepuszczalności i wilg. początkowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Gł.kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) doskonalenie zmechanizowanych energooszczędnychtechnologii produkcji roślinnej izwierzęcej;

  2) projektowanie i testowanie zespołóworaz maszyn wraz z ich certyfikacją;

  3) badania i ocena ekon. produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulacja

  1. w mikrobiologii pierwszy etapzapoczątkowujący hodowlę drobnoustrojów,polegający na przeniesieniu próbki drobnoustrojówlub materiału badanego mikrobiologiczniedo jałowego podłoża wzrostowego. I.dokonuje się za pomocą ezy lub pipety.

  2. w fitopatologii nanoszenie materiału infekcyjnegona rośliny w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Influenza koni, grypa koni

  Choroba zakaźna koni, zwalczana z urzędu, której powodem jest wirus atakujący błony śluzowe górnych drógoddechowych. Gł. objawami i.k. są: nagłysuchy kaszel, duszność, silne zaczerwienieniebłony śluzowej nosa, lekki śluzowy wypływ znosa i zawsze nagły znaczny (do 41 °C) wzrostciepłoty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) analizyi prognozy rozwoju gospodarki żywnościowej;

  2) ekonomika gospodarstw roln. i zakładówprzemysłu spoż.;

  3) przekształcenia własnościowei przemiany struktury agrarnej;

  4) rozwójrynków artykułów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt

Do góry