Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Interseksualizm

  Występowanie u osobnika (interseksa) pośrednich cech obu płci. I. powstaje na tle zaburzeń hormonalnych (np. potrzebieniu) lub genet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Zootechniki (IZ)

  Naukowy instytutbranżowy z siedzibą w Krakowie. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) genet.doskonalenie i technologia chowu zwierzątgospodarskich;

  2) cytogenetyka, immunogenetyka,fizjologia i biotechnologia rozroduzwierząt;

  3) fizjologia i technologia żywieniazwierząt gospodarskich;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intoksykacja gleby

  Skażenie gleby spowodowanenadmiernym zakwaszeniem, akumulacjąsubst. fitotoksycznych, naruszeniem równowagi jonowej itp. Zob. też degradacja gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integrowana ochrona roślin

  Wykorzystanie wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania agrofagów, włączając w to zabiegiagrot., odmiany odporne, wrogów naturalnychoraz biol. i chem. zwalczanie celem skutecznego,bezpiecznego dla środowiska i opłacalnegoobniżenia liczebności agrofagu do poziomu,poniżej którego nie wyrządza on...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Introdukcja

  Wprowadzanie na dany terennowych gat. roślin lub zwierząt, których tamdotychczas nie było. I. organizmów pożytecznychwykorzystuje się w ochronie roślin. I.taka obejmuje dwa typy zabiegów: wprowadzanie obcych gat. na tereny, na których dotychczasnie występowały oraz wprowadzanieuzyskiwanych zazwyczaj z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integrowana uprawa roślin

  Produkcja roślinna prowadzona z uwzględnieniem wymagań ekol. i ekon. Zob. też rolnictwo integrowane.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibąw Falentach k. Raszyna. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) przyrodniczepodstawy kształtowania roln. przestrzeni produkcyjnej;

  2) urządzenie roln. przestrzeni produkcyjnej;

  3) ekonomika i zarządzanie gospodarkąwodną w rolnictwie;

  4) tworzenie,ochrona i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym. Ze względu na sposób użytkowania i.ż. dzieli się na:

  1) roboczy (pociągowy), służący do wykonywaniaprac polowych i transportowych;

  2) produkcyjny, utrzymywany ze względuna produkcję mleka, jaj, wełny, mięsa itp.oraz w celu odchowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intensyfikacja rolnictwa

  Podnoszenie produkcji rolnej poprzez zwiększanie nakładów iśrodków materialnych na jednostkę pow. albopoprzez wzrost nakładów pracy. I.r. prowadzido wzrostu specjalizacji produkcji, zwł. dorozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej.Wiąże się to m.in. ze wzrostem zużycia nawozówminer. ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ochrony Roślin (IOR)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Poznaniu. Wskład IOR wchodzą:

  1) Bank Patogenów Roślin;

  2) Biuro Rejestracji Środków OchronyRoślin;

  3) Zakład Badania Pozostałości ŚrodkówOchrony Roślin;

  4) Zakład PatofizjologiiRoślin;

  5) Zakład Biologicznych Metod iKwarantanny;

  6) Zakład Ekologii i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry