Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kacznik

  Budynek do chowu kaczek. Pomieszczeniadla kaczek powinny być suche, dobrzewentylowane i oświetlone światłem naturalnym.Wychów i tucz kaczek prowadzony jestna podłodze z warstwą ściółki 12–20 cm, ułożonejze słomy, torfu, wiórów lub trocindrzewnych.

  Wnętrze hali produkcyjnej podzielonejest na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałówka, jałowica

  Młoda krowa (nawet wciąży) nie mająca jeszcze potomstwa. Zasadąracjonalnego wychowu j. powyżej 6 mies.życia jest trzymanie ich w pomieszczeniachluzem aż do 2–3 mies. przed wycieleniem,zapewnienie im dostatecznej ilości miejscaoraz swobodnego korzystania z przestronnychokólników. Wiek, w jakim następuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalibraż

  Klasa wielkości materiału siewnego,np. buraków cukrowych, wynikająca z jego rozdziału na frakcje o określonej średnicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolacja przestrzenna

  Minimalna odległość między plantacją nasienną a plantacjami lubskupiskami roślin, które mogłyby wpływaćujemnie na wartość produkowanego materiałusiewnego przez niepożądane przekrzyżowanieroślin, przeniesienie chorób albo mech. zanieczyszczeniemateriału siewnego.

  Rozmieszczenie upraw wywiera duży...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajeczkowanie wielokrotne, owulacja wielokrotna, poliowulacja

  Fizjol. czynność jajników polegająca na okresowym wydalaniu licznych, dojrzałych komórek jajowych. J.w.występuje przede wszystkim u samic mnogorodnych,jak lochy, suki, kotki, królicy i in.;często u samic owiec i kóz, u których występująciąże bliźniacze i trojacze; sporadycznie ukrów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowienie gleby

  Proces obniżający zasobnośćgleb, będący wynikiem naturalnych procesówglebotwórczych, np. bielicowania, lubefektem nadmiernej eksploatacji gleby, bez nawożenia uzupełniającego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałownik

  Budynek do grupowego wychowujałowizny. Jałowizna utrzymywana jest w grupachnawet po kilkadziesiąt sztuk. Liczebnośćgrupy ustalana jest na podstawie wieku i masyciała. W j. stosuje się jeden z następującychsposobów utrzymania:

  1) na stanowiskachuwięziowych; jest to forma zanikająca w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria ekologiczna, ekoinżynieria

  Nauka o techn. i technol. podstawach, metodach, sposobach i systemach zabezpieczania i odnowy środowiska naturalnego. Do zadań i.e. należą:

  1) odnowa i użytkowanie zasobów gleby, wody i ekosystemów lądowych;

  2) ochrona atmosfery;

  3) higiena terenów mieszkaniowych i produkujących żywność;

  4) ochrona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria genetyczna

  Celowe konstruowanie molekularnych systemów genet. (zrekombinowanychcząsteczek DNA) in vitro, a następnie wprowadzanie ich do żywego organizmu wcelu wyprodukowania genetycznie zmodyfikowanychorganizmów (GMO) mających zupełnienowe cechy.

  I.g. służy do nadawaniakomórkom lub mikroorganizmom pożądanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

  Naukowy instytut branżowy zsiedzibą w Puławach. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) gleboznawstwo;

  2) ochrona i rekultywacja gruntów;

  3) uprawaroli;

  4) zagadnienia płodozmianowe;

  5) nawożenie;

  6) mikrobiologia;

  7) agrometeorologia;

  8) uprawa zbóż i roślin pastewnych;

  9) hodowlai...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt

Do góry