Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Karencja

  1. okres, który powinien upłynąć między ostatnim dopuszczalnym terminemstosowania środka ochrony roślin a zbioremrośliny uprawnej. Okres ten wyrażony jest wdniach i zawsze jest podawany na etykieciepreparatu.

  W czasie okresu k. następuje rozkładpreparatu do dopuszczalnego minimum. Przestrzeganie k. dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiełkowanie

  1. proces przejścia nasion wsiewki. K. rozpoczyna się fazą imbibicji, czyli chłonięcia wody, następnie procesami katabolicznymi (hydroliza materiałów zapasowych),a dopiero w trzecim etapie zaczynają przeważaćprocesy anaboliczne, dzięki którym rozpoczynasię właściwe k.

  Wyróżnia się k...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmidło

  Urządzenie do karmienia mniejszegoinwentarza, np. drobiu. K. mogą mieć różnąkonstrukcję, np. podłużne na pasze wilgotne,podwieszane cylindryczne na pasze suchemiałkie lub granulowane oraz samoczynne dorozprowadzania paszy w systemie rurowymlub pełzakowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiełkownik

  1. przyrząd do oznaczania zdolności kiełkowania materiału siewnego.

  2. regał drewniany z półkami, na które rozsypuje sięmoczone ziarno do kiełkowania, w celu uzyskaniapaszy witaminowej dla drobiu i zwierząt futerkowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarowizacja, jaryzacja, wernalizacja

  Procesy biochem. zachodzące pod wpływem niskichtemp. u roślin ozimych i wieloletnich, wpływającena ich zakwitanie. Rośliny te bez okresuchłodu mogą rozwijać się tylko wegetatywnie,w ogóle nie tworząc kwiatów. Zjawisko toma praktyczne zastosowanie w ogrodnictwie,gdzie np. aby wytworzyły się pędy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednokiełkowość

  W ocenie materiału siewnego procentowy udział nasion buraków wydającychjeden normalny kiełek, w stosunku dowszystkich normalnie kiełkujących nasion badanej próbki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka pokarmowa

  Miernik wartości pokarmowej pasz równający się 1 kg średniej jakości jęczmienia (j. skandynawska) lub 1 kgowsa (j. owsiana). J.p. wykorzystywane sąprzy układaniu dawek pokarmowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka zbożowa

  Umowny miernik pozwalający sprowadzić do wspólnego mianownika wartość produktów roślinnych (w oparciu ozawartość skrobi i białka) i zwierzęcych (woparciu o zawartość skrobi i białka w paszypotrzebnej do wyprodukowania mięsa, mlekaitp.). 1 j. z. odpowiada wartości 100 kg ziarna.

  Produkty roln...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaczan

  Oś kolby kukurydzy (bez ziarna). K.pozostałe po omłocie po ześrutowaniu są dobrą paszą objętościową dla bydła, zastępującąw dawkach gorszej jakości siano (zawierająbardzo mało białka).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowość

  Niezdolność dojrzałego płciowo osobnika do wytwarzania funkcjonalnych gametmęskich (j. męska) lub żeńskich (j. żeńska).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt

Do góry