Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy)

  Cechy Trichomonas vaginalis jest kosmopolitycznym wiciowcem pasożytującym w narządach moczowo-płciowych człowieka.

  Występuje wyłącznie w stadium trofozoitu. Nie tworzy cyst. Trofozoit ma kształt owalny, gruszkowaty lub wrzecionowaty. Wykazuje zdolność ruchu. Ma 5 wici, z których cztery są wolne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POBIERANIE I PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH

  Diagnostyka laboratoryjna pasożytów oparta jest na metodach ich bezpośredniego wykrywania w materiale badanym oraz na metodach serologicznych. Badanie metodami bezpośrednimi powinno być przeprowadzone niezwłocznie po pobraniu materiału. W związku z tym czas transportu próbek do badań parazytologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flawiwirusy

  Z rodziny Flaviviridae patogennymi dla człowieka są wirusy należące do rodzajów Flavivirus oraz Hepacivirus.

  Iiudowa i właściwości Są to sferyczne wirusy o wielkości 40-60 nm, posiadające lipidową osłonkę, co czyni je wrażliwymi na organiczne rozpuszczalniki i detergenty. Osłonka zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOGENEZA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH

  Układ pasożyt-żywiciel Pasożytnictwo jest antagonistyczną formą współżycia dwóch różnogatunkowych organizmów, tj. pasożyta i żywiciela, którego organizm stanowi środowisko życia i zdobywania pokarmu dla pasożyta. W efekcie istniejącego pasożytnictwa wytwarza się związek, czy też układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /6 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)

  Jest czynnikiem etiologicznym zapalenia wątroby typu C. Replikacja przebiega głównie w cytopłazmie, ale elementy kapsydu transportowane są do jądra. Białka rdzeniowe wirusa w jądrze mogą oddziaływać na genom komórki wpływając na jej transformację i przyczyniając się do rozwoju pierwotnego raka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH

  Wywiadu Rozpoznanie choroby pasożytniczej jest czasami trudne, ponieważ jej objawy bywają niecharakterystyczne. Należy pamiętać, że dobrze przeprowadzony wywiad ina często decydujące znaczenie w ustaleniu inwazji. Wywiad powinien nasunąć podejrzenie najbardziej prawdopodobnej inwazji, jednak to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /8 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRIONY

  Pojęcie prion (ang. proteinaceous infectious particie) zostało wprowadzone w 1982 r. przez Stanleya Prusinera, laureata Nagrody Nobla z 1997 r. jako nazwa dla infekcyjnych cząstek białkowych pozbawionych kwasu nukleinowego-

  Budowa i metabolizm Pod względem chemicznym priony są oligomerami białkowymi, o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOMECHANIZM, EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA GRZYBIC

  Grzyby wywołujące zakażenia człowieka występujące w naszych warunkach klimatycznych należy uznać za typowe drobnoustroje oportunistyczne, bytujące w środowisku człowieka. Do rozwoju infekcji dochodzi w przypadku zadziałania wielu czynników, gdyż mechanizmy doprowadzające do grzybicy są zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /9 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Candida

  Grupuje wiele gatunków, spośród których 14 uważanych jest za patogenne dla człowieka. Najbardziej chorobotwórczy jest gatunek Candida albicans. Pozostałe gatunki patogenne z rodzaju Candida to: C. catenulata, C. guillier-mondii, C. kefyr, C. krusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. pulcherrima, C. tropicalis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cryptococcus neoformans

  Jest jedynym patogennym gatunkiem z rodzaju Cryptococcus, odpowiedzialnym za kryptokokozę. Rezerwuarem tych grzybów jest przewód pokarmowy różnych ptaków, w Polsce gołębi. Grzyby Cryptococcus neoformans bytują w przewodzie pokarmowym tych ptaków i nie powodują zakażenia.

  Zakażenie: Do zakażenia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 804

  praca w formacie txt

Do góry