Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kontaminacja

  Ogólna nazwa zanieczyszczeńśrodowiska, produktów żywnościowych, gleby,wód i powietrza. Pojęcie to najczęście spotyka się w przypadku skażeń radioaktywnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycja

  Aktualny stan fizjol. organizmuzwierzęcia, odpowiadający jego użytkowaniu.K. uwarunkowana jest gł. żywieniem, ale takżezależy od utrzymania, pielęgnowania, ćwiczenia,użytkowania zwierzęcia oraz stanuzdrowia w danym okresie czasu. Zależnie odsposobu postępowania ze zwierzęciem jego k.może ulegać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks sorpcyjny gleby

  Bardzo drobne cząstki glebowe (koloidy), które dzięki posiadaniuładunku elektr. oraz dużej pow. zewn., aczęsto i wewn., są zdolne do zatrzymywaniacząstek gazów, cieczy, ciał stałych orazmikroorganizmów glebowych. K.s.g. decydujeo właściwościach fiz. i chem. gleby, a tym samym – o zaopatrzeniu roślin w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycjonery glebowe

  Syntetyczne środki dodawane do gleby w celu poprawienia jejwłaściwości fiz. i chem. Stosowanie k. zwiększawodoodporność agregatów glebowych,ogranicza wymywanie skł. pok., zmniejszastres wodny roślin oraz polepsza warunkiwschodów. W zależności od składu chem.,sposobu oddziaływania i przeznaczenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksowa technologia uprawy roślin

  Wykonanie wszystkich zabiegów agrot. terminowo,starannie i całościowo. Dotyczy to doboruodpowiedniego stanowiska, racjonalnegoi zrównoważonego nawożenia miner., ilości wysiewu wg wymagań odmianowych i warunków siedliskowych, siewu w optymalnymterminie na właściwą głęb., terminowegozwalczania agrofagów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycjonowanie nasion (fr. conditionné - przystosowany)

  1. zabiegi zwiększające wigornasion w celu uzyskania pełnych wschodówpolowych, zwł. w mniej korzystnych warunkachcieplno-wilgotnościowych. Zabieg tenpolega na moczeniu nasion w specjalnym roztworzelub na zastosowaniu wieloskładnikowegodonasiennego nawożenia startowego.

  Niekiedy do k.n. stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komplementacja (łac. complementum - uzupełnienie)

  Wzajemnie korzystne oddziaływanie na siebie sąsiednich gatunków (w mieszance)lub odmian (w mieszaninie odmian) roślin wczasie wegetacji. Właściwość ta, pozwalającaograniczyć stosowanie biocydów, wykorzystywanajest w proekol. uprawie roślin i kalendarzubiodynamicznym. Zob. też allelopatia,uprawa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks glebowo - uprawowy

  Grupa pólpołożonych w sąsiedztwie albo oddalonych odsiebie, na których można, stosując podobnezabiegi agrot., uzyskiwać mniej więcej tejsamej wys. plony tych samych roślin. Wyróżnia się następujące podstawowe k.g.-u.:

  1) pszenno-buraczany;

  2) żytnio-ziemniaczany;

  3) żytnio-łubinowy.

  Inne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumna parnikowa

  Urządzenie służące doparowania dużych ilości ziemniaków i in. roślinokopowych na paszę. K.p. składa się zoddzielnie stojącej wytwornicy pary i kilkukotłów na ziemniaki, do których para dopływarurami.

  K.p. może być urządzeniem o działaniuokresowym lub ciągłym, przy czym obatypy są produkowane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja

  Zjawisko wykorzystywaniaprzez sąsiednie rośliny uwolnionej pow. pozniszczonych roślinach. K. chwastów polegana masowym pojawieniu się na danym poluokreślonych gatunków chwastów w rezultaciestosowania przez dłuższy czas jednego herbicydulub działania in. czynników.

  Nadmiernie rozmnożone gatunki chwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt

Do góry