Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kontumacja

  Izolacja zwierząt od pozostałegopogłowia w celu stwierdzenia, czy są one wolneod chorób, którymi mogły zakazić się przedzakupem lub w czasie transportu. Zob. też kwarantanna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontraktacja

  Forma skupu produktów rolnychi zwierząt hod., oparta na dwustronnej umowie między producentem i przedsiębiorstwemskupu, określającej termin realizacji,ilość i jakość produktów, cenę i inne wzajemne zobowiązania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrmarkowanie

  Fałszowanie zębów konia polegające na wypalaniu w nich rejestrów.Rejestr wypalony nie jest owalny, lecz okrągły – brakuje mu obwódki białej (emaliowej) apłaszczyzna trąca ma inny kształt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfekcjonowanie ziemniaków

  Przygotowywanie ziemniaków do handlu. K.z. obejmuje frakcjonowanie bulw wg wielkości, ichczyszczenie na sucho lub mycie, odrzucaniebulw z wadami, ważenie i napełnianie opakowańjednostkowych, formowanie opakowańzbiorczych oraz etykietowanie. K.z. nie możepogarszać ich trwałości. Korzyści z k. to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompost

  Nawóz org. otrzymywany w wyniku kompostowania przez tlenową fermentację materii org. ułożonej w specjalnym stosie.Dobrze rozłożony k. ma wygląd jednolitejciemnobrązowej lub czarnej subst. o zapachuświeżej ziemi. W zależności od sposobu fermentacjirozróżnia się k.:

  1) gospodarczy,otrzymywany z odpadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwanty (łac. conservo - zachowuję)

  Dodatki paszowe (biopreparaty) chem. (benzoesansodu, kwas mrówkowy, mrówczan sodu,kwas propionowy, Luprosil, Ensimax), bakteryjno-enzymatyczne (Lactomix, Lactamyl,Lactacel) lub mikrobiologiczne (inokulanty)ułatwiające zakiszanie zielonek, wysłodków inie dosuszonego ziarna przeznaczonego napaszę oraz chroniące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompostowanie

  1. Biotermiczna metoda przeróbkiodpadów polegająca na układaniu wpryzmie, warstwami na przemian, ziemipróchnicznej, torfu, fekaliów oraz odpadkówroślinnych, w celu częściowego rozkładu tlenowegosubst. organicznej.

  Podczas k. zachodzą równocześnie dwa procesy: mineralizacja ihumifikacja. Skł. pok. zawarte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja (łac. constitutio - układ, struktura)

  Stan organizmu zwierzęcia uwarunkowany jakością tkanek, czynnością narządów wewn. iregulacyjną działalnością gruczołów dokrewnych.K. przejawia się w wyglądzie zewn.zwierzęcia i w sposobie jego reagowania naotoczenie. Jest ona miarą jego energii życiowejuwarunkowanej działaniem gruczołówwydzielania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompostownia

  Zakład do produkcji kompostu z odpadów org., tj. odpadów z gospodarstwrolnych i ogrodniczych, nieprodukcyjnej roślinności(zadrzewień, zakrzaczeń, zarośli),odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego, odpadów przetwórstwa włókien naturalnych,zdyskwalifikowanych surowców i produktówbiol. pochodzenia, biol. odpadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

  Zespoły różnych gleb o zbliżonych właściwościach roln. i podobnymużytkowaniu, na których udają sięnajlepiej określone grupy roślin uprawnych. K.te stanowią zatem zbiorcze typy siedliskoweroln. przestrzeni produkcyjnej, z którymi powiązanesą odpowiednie rośliny uprawne. Zapodstawę wydzielania k.p.r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 405

  praca w formacie txt

Do góry