Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Krzywa pF

  Krzywa przedstawiająca związek pomiędzy siłą ssącą gleby a jej wilg., pozwalającauzyskać informacje o właściwościachwodno-powietrznych gleby. Krzywa ta wskazuje,z jaką siłą związana jest woda w glebie, w przedziale od stanu pełnego nasycenia wodądo suchego.

  Z k.pF można dla danej glebyodczytać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulawka źrebiąt

  Choroba zakaźna na tle bakteryjnymźrebiąt ssących, objawiająca sięszybko postępującą utratą sił, sztywnościąkarku i biegunką (k. wczesna – w 2–3 dniu pourodzeniu) oraz zapaleniem pępowiny i surowiczymzapaleniem stawów (k. późna – w 2–4tyg. po urodzeniu).

  Do zakażenia dochodzijeszcze w życiu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżowanie

  Łączenie płciowo dwóch różnych genetycznie organizmów (zwierzęcychlub roślinnych) w celu uzyskania potomstwadziedziczącego nowe cechy. W produkcjizwierzęcej wykorzystuje się k.

  1) międzygatunkowe(bastardyzacja), polegające na łączeniuosobników należących do różnych gatunkówspokrewnionych ze sobą;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krycie, stanowienie

  Kopulacja zwierząt dokonująca się w wyniku doboru hod. par lub odbywana w stadzie.

  Rozróżnia się 3 metody k. naturalnego:

  1) wolne, polegające na pozostawieniukilku samców razem z samicami;dobór par jest niezależny od hodowcy, a ustaleniepochodzenia potomstwa niemożliwe;system ten stosuje się niekiedy w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz

  Ogół cech przyr. i antropogenicznych wyróżniających określony teren. Wygląd niektórych składników k. ulega sezonowymzmianom, np. zimą w Polsce teren pokrywawarstwa śniegu, wiosną zieleni się młoda ruń,jesienią złocą się uschnięte liście na drzewach.W zależności od stanu i stopnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszarowanie

  Przetrzymywanie owiec w koszarach, w których pozostawiają kał i mocz,użyźniając pow. pastwiska. Składniki nawozowezawarte w odchodach pozostawionychprzez dorosłą owcę w ciągu 6 godz. w koszarze(1 m2 na 1 sztukę) odpowiadają dawceobornika wynoszącej ok. 20 t/ha. K. możezwiększyć plony pastwiska dwu-...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesak

  Nóż ogrodn. o lekko zagiętym ostrzuw dół, używany do podkrzesywania pędóworaz formowania drzewek w szkółce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz chroniony

  Części krajobrazu, któresą albo szczególnie wrażliwe, szczególnie piękne, albo szczególnie cenne dla wypoczynkuludzi, mogą być uznane za k.ch. Zmiany sątu możliwe tylko w absolutne wyjątkowychprzypadkach. W Polsce mamy 81 parków krajobrazowycho łącznej pow. 1 564 797 ha.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosznica

  Przewiewna drewniana budowla do suszenia kolb kukurydzy przeznaczonych napaszę. Ściany k. wykonane są z żerdzi lubsiatki, w celu zachowania dużej przewiewności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kretowanie, drenowanie krecie

  Wykonywanie w warstwie podornej na głęb. 60–80 cmodwadniających kanalików ziemnych za pomocąpługa kreciego. Kanaliki takie rozmieszczonesą w odstępach 3–5 m i mają spadek 3–5‰ w kierunku rowów odprowadzających. Ichdł. przekracza z reguły 100 m.

  Dreny krecie działają w ciągu 3–5 lat. Oprócz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry