Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kultura gleby

  Zdolność gleby do szybkiego nabywania sprawności i utrzymywania jejprzez dłuższy czas, powstająca w wynikuwieloletniego racjonalnego użytkowania gleby.Podstawę do oceny stopnia k.g. stanowią:

  1) miąższość poziomu próchnicznego i zawartośćpróchnicy;

  2) zawartość skł. pok. iodczyn gleby;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kserofity, suchorośla

  Rośliny przystosowane do życia w warunkach długotrwałej suszy wpowietrzu i glebie, z zachowaniem wszystkichprzejawów życia. Mają zdolność hamowania transpiracji przez dłuższy okres czasu. Wokresie wilgotnym pobierają dużo wody i transpirująbardzo silnie; podczas suszy nie pobierająwody i zamykają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzewienie

  Tworzenie u traw (zbóż) korzeni przybyszowych i źdźbeł bocznych z węzłów krzewienia. Proces ten decyduje o liczbie źdźbeł z jednej rośliny. Zob. też krzewistość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultury tkankowe

  Metoda rozmnażania wegetatywnego,przy której na pożywkach w określonych warunkach temp. z pojedynczychkomórek rośliny macierzystej uzyskuje sięnowe rośliny identyczne pod względem genet.,wolne od wirusów. K.t. stosowane są zwł. wkwiaciarstwie i szkółkarstwie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie środowiska

  Twórcza, a przedewszystkim planowa działalność człowieka,zmierzająca do wprowadzenia w środowisku zmian korzystnych dla warunków i rozwoju roślin, zwierząt i człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzewistość

  Zdolność krzewienia się roślin.Wyróżnia się k.:

  1) ogólną – całkowita liczbaźdźbeł wytworzona przez jedną roślinę zbożową;

  2) produkcyjną – liczba źdźbeł dającychkwiatostany z ziarnem;

  3) nieprodukcyjną –liczba źdźbeł nie dających kwiatostany z ziarnem(niedogony).

  W praktyce pełne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultywar

  Odm. uprawna wytworzona w wynikuzastosowania określonych zabiegów hod.(selekcja, krzyżowanie, poliploidyzacja itp.).Termin ten stosowany jest gł. w ogrodnictwie ozdobnym. Nazwy k. pisane są w pojedynczym cudzysłowie, np. Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kubek udojowy

  Część aparatu udojowegoskładającego się z dwóch elementów: zewn.cylinderka metalowego oraz z wewn., wykonanegoz miękkiej gumy (tzw. gumy strzykowej),którą wciąga się do wnętrza cylinderkametalowego, wskutek czego powstają dwiehermetycznie oddzielone komory: międzyścienna,pomiędzy gumą strzykową a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa laktacji

  Graficzne przedstawienie wahań dziennej produkcji mleka w ciągu całego okresu laktacji. K.l. mogą mieć różne kształty:

  1) wyrównany – charakteryzujący siętym, że po osiągnięciu maksymalnej wydajności(punktu szczytowego l.) następuje stopnioweobniżenie produkcji mleka (4–6%mies.); taka k.l. jest z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulawka owiec, zanokcica owiec

  Schorzenie owiec wywołane przez bakterie, które powodujązapalenie i martwicę skóry oraz gnilnyrozkład miazgi twórczej racicy. K. występuje uowiec wypasanych na mokrych pastwiskachlub trzymanych na mokrej ściółce.

  Przy przewlekłym stanie chorobowym następuje zgrubieniei zrzucenie puszki. Chore owce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt

Do góry