Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kwalifikacja

  Kontrola plantacji nasiennych i zebranych nasion w celu niedopuszczenia doobrotu nieodpowiedniego materiału siewnego.K. polega na sprawdzeniu, czy rozmnażanymateriał siewny ma wymagane cechy. Wzwiązku z tym, że część oceny przeprowadzasię na plantacji, a część w laboratorium k. jestdwuetapowa:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy humusowe

  Grupa względnie odpornych na dalszy rozkład specyficznych produktów zaawansowanego procesu humifikacji,obejmująca bezpostaciowe, ciemno zabarwione,wysokocząsteczkowe związki o charakterze kwasów org.

  Nie są to związki ościśle określonej budowie chem., zawierająbowiem połączone w różny sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwarantanna

  1. zespół zabiegów mającychna celu niedopuszczenie do zawleczenia zkraju do kraju i rozprzestrzenienia się w nimgroźnych agrofagów (k. zewnętrzna), orazograniczenie ich rozprzestrzeniania się wewnątrzkraju (k. wewnętrzna). Aby nie dopuścićdo wprowadzania obcych agrofagów,każdy kraj ustala odpowiednie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultywator podorywkowy

  Kultywator o sztywnych zębach wyposażonych w wymienneredliczki skrzydełkowe zapewniające intensywne mieszanie i spulchnianie na całej szer.roboczej. K.p. służy do uprawy pożniwnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy ulminowe

  Frakcje kwasów huminowych,charakteryzujące się mniejszą zawartością azotu i wrażliwością na koagulujące działanie elektrolitów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwarantannik

  Budynek do przebywania zwierząt w okresie kwarantanny. K. mają identyczneurządzenia jak podstawowe budynkiprodukcyjne, z tym że dla poszczególnychpartii zwierząt wydziela się odrębne, wyizolowanepomieszczenia, wielkości dostosowanejdo liczebności zakupywanych zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultywatorowanie, drapaczowanie

  Zabieg uprawowy, wykonywany kultywatorem, wcelu spulchnienia zleżałej roli oraz zniszczeniachwastów, gł. perzu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultywator, drapacz

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej lub podstawowej do kultywatorowania do głęb. 5–40 cm, którego zespołemroboczym są zęby sprężynowe, półsprężynowelub sztywne zakończone redliczkami, gęsiostopkamilub nożami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura

  1. roślina uprawiana na pewnej przestrzeniw celach użytkowych, np. k. zbożowa,k. leśna.

  2. hodowla drobnoustrojów na odpowiednich dla danego gatunku pożywkach,stosowana np. w badaniach fitopatologicznych;także drobnoustrój wyhodowany w ten sposób.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kserofile

  Organizmy żyjące w środowiskach suchych, a więc wydmach, pustyniach, nasłonecznionych zboczach itp. Do k. należą m.in.:większość gadów, owady, i niektóre ssaki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry