Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kwaśne deszcze

  Deszcze powstałe wskutek występowania w powietrzu atmosf. zwiększonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) i tlenkówazotu (NOx), emitowanych podczas spalania nośników energet., zwł. węgla i ropy naftowej.

  K.d. wprowadzają do jezior i innych zbiorników wodnych wiele jonów: NO3¯, SO4¯,HCO3¯, H+, a także NH4+...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoczenie

  Zespół objawów wywołanych chęciąwysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Występowaniek., o ile się go nie przerwie, powodujeprzerwę w nieśności trwającą do 7 tyg.

  Objawy k. (przerwa w nieśności, podwyższona temp. ciała, charakterystyczny głos, uporczywesiedzenie w gnieździe) pojawiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L

  W gleboznawstwie, podpoziom ściółki w powierzchniowej części poziomu O gleb miner.i org., np. Ol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasomierz polowy

  Przyrząd do orientacyjnego oznaczania odczynu gleby w polu, wzakresie pH 4–8. Pomiaru dokonuje się w tensposób, że do zagłębienia porcelanowej płytkiwkłada się próbkę gleby, a następnie zalewaspecjalnym płynem, po czym porównuje sięzabarwienie płynu z kolorem na skali barw,którym przypisane są różne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumaryna

  Subst. org. o charakterystycznym,przyjemnym zapachu siana, występująca np. unostrzyka białego, tomki wonnej. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasowość gleby

  Zdolność gleby do zobojętniania roztworów o odczynie zasadowym i zakwaszania wody lub roztworów soli obojętnych.Rozróżnia się k.g.

  1) czynną, spowodowanąilościową przewagą jonów H+ nad jonamiOH– w roztworze glebowym;

  2) potencjalną,ujawniającą się po dodaniu do gleby soli obojętnych (np. KCl)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumulacja pestycydu

  Nagromadzanie się pestycydu lub jego metabolitu w tkankach ludzi i zwierząt (biokumulacja) oraz w poszczególnychelementach środowiska. Zob. też biomagnifikacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy fulwowe

  Grupa kwasów humusowych pozostająca w roztworze po zakwaszeniu alkalicznegoekstraktu próchnicy glebowej. Przeważająnad kwasami huminowymi w glebacho małej aktywności biol., o odczynie kwaśnymi ubogich w składniki pokarmowe. Dziękidużej ruchliwości przenoszą ze sobą produktyrozkładu subst. org. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurnik

  Budynek do chowu kur, który jestobiektem halowym nakryty dachem dwuspadowym.Posadzka w hali produkcyjnej jestbetonowa ze spadem w kierunku kanałówściekowych.

  Podstawowe wyposażenie k. stanowią karmidła, poidła i gniazda. Pod względem konstrukcyjnym k. dzieli się na:

  1) selekcyjne,w których przestrzeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy huminowe

  Grupa kwasów humusowychulegająca wytrąceniu z alkalicznegoekstraktu próchnicy glebowej po jego zakwaszeniu.W skład k.h. wchodzą kwasy huminoweszare – łatwo strącane elektrolitami orazkwasy huminowe brunatne – odporne na działanieelektrolitów.

  Charakteryzują się bioaktywnościątworząc związki zwane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry