Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Zdolność przylegania wilgotnej gleby do różnych przedmiotów, a więc i do elementów roboczych narzędzi uprawowych.L.g. zależy od jej uziarnienia, wilg. i strukturyoraz od rodzaju pow. stykającej się z glebą.

  Zwiększa się wraz ze wzrostem wilg. i rozdrobnienia gleby, osiągając wartość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska zoometryczna

  Przyrząd z drewna i metalu służący do pomiarów zwierząt gospodarskich,np. szer. klatki piersiowej, dł. zadu.L.z. składa się z ramienia gł., z którego wysuwasię teleskopową listwę oraz dwóch ramion bocznych, ustawianych w dowolnych płaszczyznach.Przy zdejmowaniu pomiarów l.musi przylegać do ciała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latorośl

  Pęd zielny wyrastający z pąków położonych na łozie lub wieloletnich częściach krzewu. Na l. znajdują się liście, pąki letnie izimowe oraz kwiatostany, z których rozwijają się grona i wąsy. Przyrosty dzienne l. Mogą osiągać dł. nawet do kilkunastu cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktacja

  Wydzielanie i oddawanie mleka przez samicę ssaków. L. trwa od porodu do całkowitego zasuszenia. Dł. okresu l., ilośćwytwarzanego mleka i jego skład zależą odgatunku, rasy i właściwości osobniczych danejsamicy, a także od sposobu jej użytkowania,żywienia, pielęgnowania i in. czynników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LC50

  Wielkość określająca toksyczność pestycydów dla organizmów wodnych. Jest to stężenie subst. aktywnej rozpuszczonej w wodzie (mg/l), przy którym następuje śmierć połowy traktowanej populacji ryb użytych w doświadczeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktodensymetr

  Areometr przystosowany do oznaczania gęstości właściwej mleka. Jest on zwykle skalowany na temp. 15 °C. Odchyleniaod temp. wskazanej na l. wymagają poprawki.Oznaczenie polega na wprowadzeniu l. docylindra z mlekiem i odczytaniu wyniku wgmenisku górnego. Na podstawie wskazanej temp. (i zastosowaniu poprawek)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LD50

  Dawka określająca toksyczność ostrąpestycydu. Jest to średnia dawka podana drogąpokarmową, przez skórę lub inną drogą, powodującaśmierć połowy populacji testowanychosobników, wyrażona w mg subst. aktywnej/kg masy ciała żywego zwierzęcia.Zwierzętami najczęściej wykorzystywanymi wcelu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Larwicydy

  Subst. owadobójcze wykazujące szczególną skuteczność wobec niektórych gatunków owadów w larwalnym stadium rozwojowym,np. drutowców, pędraków, gąsienic. Zob. też insektycydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lemiesz

  1. część robocza korpusu płużnego,podcinająca poziomo skibę i przekazująca jąna odkładnicę. Podczas pracy najbardziej wycierasię dziób i po pewnym czasie l. traci właściwykształt.

  Należy go wówczas pociągnąćna gorąco i przywrócić mu poprzedni kształt.Potrzebny do pociągania materiał...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lasa

  Przenośny płotek wykonany z drewna lub prętów i rurek stal. do dzielenia stada owiec w budynku na grupy, zależnie od ich wieku, płci,stanu fizjol. i roli produkcyjnej. W l. używanych do odgradzania jagniąt w okresie ssania są otwory zamykane specjalną wkładką, przez które mogą przechodzić jagnięta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt

Do góry