Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ładowacz stogujący

  Ładowacz widłowy nabudowanyna ciągniku z dł. wysięgnikiem unoszonym hydraulicznie, do gromadzeniasiana, przewożenia (na niewielką odległość)oraz stogowania i załadowywania go na stosunkowodużą wys.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizawka

  Surowa sól kuchenna i inne nieorg.związki chem. wkładane do koryt zwierzętom.L. jest źródłem związków miner., których brakuje w paszy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leszczotki

  Przyrząd zaciskowy wykonany zdwóch kawałków drewna lub metalu, stosowanyprzy trzebieniu zwierząt oraz operacjach przepuklin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizymetr

  Przyrząd w postaci pojemnika wypełnionegomonolitem glebowym do pomiaruilości wody przesączającej się w głąb gleby,ewapotranspiracji lub śledzenia wpływu uprawyroślin i nawożenia na ilość i skład chem.wody przesiąkającej, pochodzącej z opadównaturalnych lub deszczowania. L. stosowanesą w badaniach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia hodowlana

  Grupa zwierząt wykazującychwspólne pochodzenie i tym samym większegenet. i fenotypowe podobieństwo niżosobniki całej populacji. L.h. bierze swój początekod założyciela linii (wspólnego przodkapłci męskiej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locha

  Dorosła samica świni domowej. Wyróżnia się l.:

  1) niskoprośne – do 2 mies. ciąży;

  2) wysokoprośne – w drugiej połowie ciąży;

  3) luźne – od odsadzenia prosiąt do kolejnegoskutecznego pokrycia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia zinbredowana

  Zwierzęta będące produktami kojarzenia krewniaczego, sprzyjającegoujawnieniu się ustępujących genów oniekorzystnym działaniu, a szczególnie genówletalnych, jeśli takie są w inbredowanej populacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lesistość

  Procentowy stosunek pow. lasów do całkowitej pow. danego obszaru. W Polsce w1992 r. l. wynosiła 27,9%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepiszcze glebowe

  Subst. spajająca agregatyglebowe. Są nią przede wszystkim koloidyorg. i miner. (próchnica), obdarzone zwykleładunkami ujemnymi i łatwo koagulujące podwpływem kationów wodoru i metali wielowartościowych,gł. wapnia i magnezu. Dlatego struktura gleb, których kompleksy sorpcyjnewysycone są kationami wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska glebowa

  Metalowa rurka o dł. 1 m zpodłużnym wyżłobieniem do wys. 20–25 cm.Zakończenie wyżłobienia jest zaostrzone, adrugi koniec ma rączkę. Na wys. kończącej wyżłobienie znajduje się prostopadła poprzeczka ograniczająca głęb. wbijania l. dogleby. L.g. służy do pobierania próbek glebowych z warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry