Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Magnezowanie

  Nawożenie gleb ubogich wmagnez (lekkich i kwaśnych) nawozem magnezowym.Co najmniej 30% gleb w Polsce wymaga m.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroelementy

  Pierwiastki chem. niezbędnedo życia i rozwoju organizmów roślinnych (N,P, K, Ca, Mg, S, Na) i zwierzęcych (Ca, P, Na,K, Cl, Mg, S). Zob. też mikroelementy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch pokarmowy

  Ciąg zależności pokarmowych,dający się zaobserwować w naturalnychzbiorowiskach roślinno-zwierzęcych.Pierwszym ogniwem ł.p. są zawsze rośliny fotosyntetyzujące (producenci), następne toroślinożercy (konsumenci I rzędu) i drapieżcy (konsumenci II rzędu).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łoże

  Druciana konstrukcja w kształcie płaskiego koryta o pow. 2 m2 służąca do produkcjiwermikompostu. Jedno ł. zawiera w okresieprodukcji ok. 100 tys. dżdżownic kompostowych w różnym wieku. Roczne zużycie obornikajako karmy wynosi ok. 1 t, a roczna produkcja wermikompostu – 0,5 t.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączne stosowanie agrochemikaliów

  Stosowanie w jednym zabiegu środków ochronyroślin przeznaczonych do zwalczania różnychgrup agrofagów lub stosowanie w jednym zabiegu środków ochrony roślin z nawozami. Zob. też synergizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ługowanie gleb

  Wymywanie rozpuszczalnych w wodzie subst. (azotanów, chlorków, siarczanów,węglanów) albo skł. pok. przez wodyopadowe lub nawodnieniowe przesiąkające wgłąb gleby, nasilające się przy zakwaszeniuwód i grawitacyjnym przemieszczaniu roztworów.Ł. jest jednym z podstawowych czynnikówpowodujących zakwaszenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łąka

  Użytek zielony trwały porośnięty wieloletnimiroślinami zielnymi, z przewagą lubdużym udziałem gatunków z rodziny traw,koszony na siano, kiszonkę, susz bądź okresowo spasany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łęgi

  Grunty położone najczęściej w dolinach rzek, okresowo zalewane. Gleby tych siedlisk są bardzo żyzne, a rośliny higrofilne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łęgowienie

  Natlenianie środowiska glebowego wskutek obniżania się poziomów wód gruntowychi spadku wilg. powierzchniowej warstwygleby na terenach obejmowanych zalewamirzecznymi. Zjawisko to może następować nadrodze naturalnej, jak też pod wpływem działalnościczłowieka. Zob. też grądowienie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łamacz łodyg

  Odm. zgniatacza łodyg, składającasię z dwóch wałów zgniatających, z którychobydwa lub jeden jest ażurowy. Taka konstrukcja zapobiega wyciskaniu soku zmiażdżonych łodyg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry