Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mezoagregaty

  Gruzełki glebowe o średnicy0,25–5 mm w największym stopniu kształtujące korzystne właściwości gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechatronika rolnicza

  Projektowanie i realizowanie systemów automatycznego sterowaniapracą maszyn i urządzeń techn. stosowanychw rolnictwie. Wyposażenie maszyn roln.w układy mechatroniczne (komputery pokładowe)przyczynia się do powstawania maszynnowej generacji o elastycznej konstrukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezofity

  Rośliny lądowe żyjące w środowisku średnio wilgotnym. Do m. należy większośćnaszych roślin uprawnych. Nie znoszą dłuższegookresu suszy, ponieważ nie są przystosowanedo ograniczania transpiracji (liście niemają grubej powłoki włosków ani nalotu woskowego).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matowanie

  Umieszczanie w glebie na głęb.45–60 cm wkładki subst. org. (obornik, torf,łęty) zatrzymującej i magazynującej wodę.Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica glebowa

  Warstwa gleby znajdującasię pod warstwą uprawną (warstwa podorna),zwykle zbita i uboga w mikroorganizmy, zawierająca czasami związki chem. szkodliwe dla roślin. Wyoranie jej na pow. powoduje obniżkę plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazacze

  Rodzaj opryskiwaczy rozprowadzających roboczą ciecz nalistnego herbicydu nasączającego sznurek, który w czasie pracydotyka chwastów. Metodą mazania można niszczyć chwasty między rzędami roślin lubwyrastające ponad łan rośliny uprawnej.

  M.napełniony herbicydem umożliwia niszczenie kęp szczególnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa poubojowa

  Tusza zwierzęcia bezpośrednio po ubiciu. U świń wyróżnia się m.p.:

  1) ciepłą – m. tuszy zaraz po uboju, nie późniejniż po 1 godz.;

  2) zimną – m. tuszy po 24-godzinnym chłodzeniu w temp. +4 °C.

  M.p.zimna jest zwykle o 1–1,5 kg niższa niż m.p.ciepła, wskutek wyparowania części wody.Gdy m.p...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mastitis

  Zapalenie wymienia spowodowaneurazem mech. (nieprawidłowy dój) lub zakażeniembakteryjnym (nieprawidłowa higienawymion). M. prowadzi do uszkodzenia tkankiwydzielniczej i zaburza jej funkcjonowanie, coobniża wydajność i powoduje zmiany składuchem. mleka.

  M. nie leczone prowadzi do nieodwracalnych zmian w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyna uprawowa

  Maszyna do wykonywania zabiegów uprawowych, której zespół roboczydziałający na rolę jest czynny, a efekt jejpracy jest wynikiem ruchu zespołu roboczegonapędzanego przez wał odbioru mocy ciągnikai ruchu postępowego maszyny. M.u. jest np.glebogryzarka, pługofrezarka czy motyka obrotowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapy glebowe

  Mapy obrazujące rozmieszczeniegleb na pewnym obszarze. Wg charakteru i treści wyróżnia się następujące m. g.:

  1) glebowo-przyrodnicze, przedstawiające typy,podtypy, rodzaje gatunki i odmiany gleb;

  2) glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne), ujmująceklasy bonitacyjne, typ, podtyp, rodzaj igat. gleb;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt

Do góry