Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Melasotwory

  Składniki utrudniające wydobycie cukru z buraków cukrowych w procesietechnol. i zwiększające jego straty w melasie.Do m. należą: sód, potas i związki określanejako azot szkodliwy. Zbyt wysokie nawożenieazotowe i potasowe zwiększa zawartość m., a tym samym pogarsza jakość surowca buraczanego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezopory

  Pory kapilarne gleby o średnicy 8,5–0,2 μm zawierające wodę dostępną dla roślin oraz powietrze glebowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melioracja (łac. meliorare - ulepszać)

  Zabiegi o charakterze techn. lub biol., mające na celupoprawę produktywności gleb, a nieraz ichochronę przed erozją. Wyróżnia się: m. wodne(hydrotechniczne), agrot. i fitotechniczne. Dom. wodnych zalicza się: odwadnianie gruntówpodmokłych za pomocą rowów otwartych lubsieci drenarskiej, nawadnianie pól za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mątwik burakowy (Heterodera schachtii)

  Gat. nicienia pasożytującego na korzeniach buraka cukrowego, u którego tworzy się charakterystyczna„broda”. M.b. jest przyczynąwyburaczenia. Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu lub stosowaniu nematocydów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miąższość gleby, głębokość gleby

  Grub.warstwy gleby mierzona od pow. do skały macierzystej. M.g. waha się w bardzo szer.granicach, od kilku cm do ponad dwóch metrów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metabolizm, przemiana materii

  Całokształt przemian biochem. i towarzyszących im przemian energii w żywym organizmie, stanowiących podłoże wszelkich zjawisk biol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mątwik ziemniaczany (Heterodera rostochiensis)

  Gat. nicienia kwarantannowego pasożytującego na roślinach z rodziny psiankowatych,gł. ziemniaka, rzadziej pomidora.Atakuje bulwy ziemniaka i korzenie pomidora.Liście zaatakowanych roślin żółkną, a roślinyczęsto zamierają. M.z. jest przyczyną wyziemniaczenia.Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedza

  Wąski pas nieuprawianej ziemi między polami uprawnymi, rozgraniczający te pola. Wartość m. znacznie przewyższa potencjalnezyski, jakie można by uzyskać z uprawy tego wąskiego pasa ziemi.

  M. są środowiskiem życia wielu pożytecznych gatunków, zwł. drapieżnych chrząszczy i pająków penetrujących...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metale ciężkie

  M. nieżelazne o ciężarze właściwympowyżej 4,5 g/cm3, takie jak nikiel,rtęć, kadm, ołów, miedź, cyna, cynk i in. Wochr. środ. nazywa się często ich związki. Gdywystępują w większych stężeniach, są toksyczne.Do źródeł sprzyjających wzrostowi koncentracji m.c. w roślinach należą:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Me

  W gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana zmchów brunatnych i niskich turzyc. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otnme.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt

Do góry