Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mocznik

  Dwuamid kwasu węglowego, związekorg. dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowanyjako doglebowy i nalistny nawózazotowy (46% N) oraz jako dodatek subst.azotowych przy zakiszaniu roślin niskobiałkowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miot

  Potomstwo ssaków wielorodnych (np.prosięta, króliczęta) pochodzące z jednej ciąży.Liczba prosiąt urodzonych w m. zależy odwieku lochy, terminu jej unasiennienia i żywotnościspermy knura. Natomiast liczba prosiątodchowanych przez lochę w dużym stopniuzależy od jej troskliwości.

  Tę cechę określamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mineralizacja

  Rozkład subst. org. na prostezwiązki miner., takie jak CO2, H2O, NH3, azotany,fosforany, siarczany itp., zachodzący wglebie wskutek działalności mikroorganizmów.M. umożliwia wielokrotne wykorzystanieprzez rośliny miner. skł. pok., pochodzącychze szczątków obumarłych organizmów.

  Przyjmuje się, że ok...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko

  Płynna wydzielina gruczołu mlecznego samic ssaków zawierająca oprócz wody 10–20% suchej subst., która składa się przedewszystkim z tłuszczu, białek (gł. kazeiny),cukru (laktozy), soli miner. i wit. (A1, B1, B2,C, D). Wartość mleka jako surowca dla przemysłu mleczarskiego uzależniona jest zarównood cech...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minerały ilaste

  Grupa wtórnych minerałów drobnokrystalicznych o budowie warstwowej,powstałych w wyniku chem. wietrzenia glinokrzemianów.Są one zbudowane z szeregupłaskich warstw ułożonych równolegle względemsiebie, dzięki czemu mają dużą zdolnośćsorbowania i wymiany kationów. Do m.i. należą:montmorylonit, muskowit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młocarnia

  Maszyna do omłotu zbóż, strączkowych,traw itp., a po odpowiednim przystosowaniu także do wycierania nasion z główekkoniczyny lub z kolb kukurydzy itp. Ze względu na budowę wyróżnia się m.:

  1) szerokomłotne,w których źdźbła podawane są równolegledo osi bębna młócącego;

  2) wąskomłotne,w których...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum cukrowe

  Ilość cukru potrzebna dowytworzenia takiej ilości kwasu mlekowego,aby pH zakiszanej masy obniżyło się do 4,2przy danej buforowości paszy przed kiszeniem.W związku z tym rośliny dzieli się na trzy grupy: łatwo kiszące się, trudno kiszące się i nie kiszące się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młóto, słodziny

  Produkt uboczny przy produkcjipiwa, składający się z pozostałościziarna jęczmienia. M. wykorzystywane jestjako pasza. Zawiera ok. 23% suchej masy i ok.6% białka. Może być skarmiane na świeżo,podobnie jak wywar lub po zakiszeniu, lubwysuszeniu. Krowy mleczne, opasy i tuczniki chętnie zjadają tę paszę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minizraszanie

  Odm. nawadniania kroplowego polegająca na niskociśnieniowym, pulsacyjnymzraszaniu pow. w promieniu do 1 m. M.stosowane jest w sadach oraz uprawach warzywnychi kwiaciarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młynek

  Prosta maszyna do wstępnego sortowaniai czyszczenia ziarna, w której strumieńpowietrza przenosi materiał na drgające sita,oddzielając czyste ziarno od zanieczyszczeń na zasadzie różnicy ciężaru i kształtu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry