Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Murszenie

  Rozkład masy roślinnej w górnych warstwach gleb bagiennych przez organizmy żywe, prowadzący do przekształcenia się torfu w próchnicę. Zob. też proces murszenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mulczowanie (ang. mulching)

  Pokrywanie pow. gleby ściętymi roślinami uprawianymi nazielony nawóz, nie kwitnącymi chwastami lubtrawą w celu zmniejszenia parowania wody,niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawysprawności roli oraz zapobieżenia erozji.M. naśladuje procesy rozkładu materii org.w przyrodzie, gdzie obumarła masa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzbietnik

  Część łącząca uprzęży szorowejw postaci miękkiego pasa bądź usztywnionego siodełka. Zadaniem n. jest utrzymywanie pasów pociągowych we właściwym położeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motylkowe drobnonasienne

  Rośliny motylkowe jednoroczne (np. inkarnatka, seradela),dwuletnie (nostrzyk) lub wieloletnie (np. lucernamieszańcowa, koniczyna czerwona,esparceta) o drobnych nasionach, uprawianena wysokobiałkową zieloną masę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MRL (ang. Maximum Residue Limit)

  Maksymalne stężenie pozostałości pestycydu w żywnościi produktach rolnych pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego, albo na ich pow., którejest prawnie dozwolone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrozoodporność

  Wytrzymałość roślin ozimych i wieloletnich na niską temp. Spadek temp. poniżej granicy charakterystycznej dladanego gatunku lub odmiany powoduje silneuszkodzenie, a często nawet śmierć rośliny.Poszczególne gatunki, a w ich obrębie takżeodmiany, odznaczają się różną m.

  Cecha ta jest zmienna nawet u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monolit glebowy

  Jednolity słup gleby pobranyz zachowaniem tekstury. Wykorzystywany jest do badań (przepuszczalność, podsiąkanie).M.g. pobrany cienkowarstwowo z pow. ściany odkrywki glebowej i utrwalony specjalnymklejem służy do celów badawczych, dydaktycznychi muzealnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ms

  W gleboznawstwie, warstwa torfu mszarnego torfowiska przejściowego i wysokiego. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otprms lub Otwyms.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mor

  W gleboznawstwie, typ próchnicy leśnej,gł. siedlisk oligotroficznych, charakteryzujący się małą intensywnością rozkładu materii org.przy udziale organizmów glebowych. Wskutektego powstaje poziom org. składający się z podpoziomów: surowinowego, butwinowego i epihumusowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morzysko, kolka

  Choroba przewodu pokarmowegokoni, objawiająca się brakiem apetytu,silnymi bólami, nieoddawaniem kału, aczęsto i moczu, oraz niepokojem. U choregokonia można zauważyć oglądanie się na boki,grzebanie nogami lub przestępowanie z nogina nogę, napinanie się jak do oddawania moczu,przybieranie postawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry