Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nasionoznawstwo

  Nauka o morf., anat., fizjol.,biochem. oraz gosp. właściwościach owoców i nasion roślin uprawnych, dzikich i chwastów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzie uprawowe

  Narzędzie do wykonywaniazabiegów uprawowych, którego zespółroboczy działający na rolę jest bierny, a efektjego pracy jest wynikiem ruchu postępowego.

  Uprawki wykonywane n.u. można podzielić na:

  1) odwracające – pługi odkładnicowe italerzowe, brona talerzowa;

  2) spulchniające iwyrównujące rolę –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagwożdżenie

  Rana kłuta lub kłuto-miażdżonapodeszwy, strzałki lub opuszki powstałana skutek nastąpienia kopytem lub racicą naostry przedmiot, taki jak gwóźdź, drut czyszkło. Objawem n. jest wystąpienie kulawizny,która przy powierzchownych skaleczeniachjest nieznaczna, a przy głębokim wbiciu ostregoprzedmiotu jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namuliska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórczez dominującym oddziaływaniem procesu sedymentacji przyniesionej przez wodęzawiesiny, przeważnie miner., z której powstająnamuły pochodzenia aluwialnego lub deluwialnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namuł

  Drobne cząstki gleby niesione przez płynącą wodę i osadzające się na dnie ciekulub na terenach zalewanych wskutek zmniejszania się prędkości wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie powierzchniowe

  Siły zmierzające do zmniejszenia pow. cieczy, które działająwzdłuż pow. w każdym jej punkcie. Zjawisko to powoduje podnoszenie się cieczy zwilżającej ścianki kapilar.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napowietrzanie gnojowicy

  Nasycanie sprężonym powietrzem zbiornika z g. w celu jejwymieszania oraz przyspieszenia procesówmineralizacji i odwonienia. N.g. przeprowadzasię za pomocą odpowiednich urządzeń mech.

  Zabieg ten hamuje biochem. procesy amonifikacjibiałka i mocznika oraz redukcji azotanówdo wolnego azotu (denitryfikacja)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narów

  Zły nawyk zwierzęcia, np. łykawość konia, niechęć konia do ciągnięcia, zjadanie prosiąt przez świnie, zjadanie jaj przez ptaki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutacja

  Dziedziczna zmiana właściwości organizmu. M. wywołana sztucznie odgrywa dużą rolę w selekcji przeprowadzanej przez człowieka w ramach prac hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mull

  Typ próchnicy leśnej, gł. siedlisk eutroficznych, charakteryzujący się znaczną intensywnością rozkładu materii org. uniemożliwiającą powstawanie poziomu org. na pow.gleby, z dobrze rozwiniętym poziomem próchnicznym w powierzchniowej części profilu gleby miner.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry