Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niedogony

  Opóźnione w rozwoju (nieproduktywne) rośliny lub ich poszczególne pędy,wytworzone później, które nie nadążają zarozwojem pędów starszych. N. nie wykształcają kłosów albo nasion. Wśród zbóż najwięcejn. wytwarza jęczmień (który silnie się krzewi),później żyto, pszenżyto i pszenica, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie

  Wzbogacanie gleby w subst. org. iskł. pok., wywierające pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Celem n. jest zwiększenie ilości i jakości plonów oraz podniesienie żyzności gleb.

  Wg terminu stosowania wyróżnia się n.:

  1) donasienne – mieszaniemateriału siewnego, gł. roślin strączkowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natylnik

  Część wstrzymująca uprzęży obejmująca zad konia. N. służy do hamowania,cofania – zapobiega też zsunięciu się uprzęży z konia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedojady

  1. pozostałości niewyjedzonej przez zwierzęta runi pastwiskowej. Pozostawienie n. utrudnia odrastanie roślin i konsumpcjęnastępnego odrostu; wykaszanie zaś zwiększa nakłady na pielęgnację pastwiska.

  Wypas runi starszej, o wyższym plonie, utrudniajej pobieranie przez zwierzęta, co powodujepozostawienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekroza

  Obumieranie tkanek wskutek stosowania środków ochrony roślin, uszkodzeńprzez patogeny, nadmiaru lub niedoboru skł.pok. oraz niskich lub wysokich temp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nautochoria

  Rodzaj hydrochorii polegającej na tym, że diaspory pływają i w ten sposób mogą być przenoszone przez wodę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekonwencjonalne źródła energii, odnawialne nośniki energii

  Nośniki e., z których można otrzymać e. w sposób ciągły. Źródłem e. jest e. wiatrowa (elektrownie wiatrowe,pompownie, kompresownie), wodna (elektrowniewodne), słoneczna (kolektory płaskie,ogniwa fotowoltaiczne), geotermalna (energiawnętrza Ziemi) oraz biogaz, biomasa i biopaliwo.

  N.ź.e. są ogromnymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nematocydy

  Chem. środki nicieniobójcze.Większość n. to fumiganty niszczące jednocześnieinne szkodniki glebowe. Liczne n.cechuje wysoka fitotoksyczność, dlatego musząbyć stosowane przed wysianiem lub wysadzeniemroślin. Stosowanie n. jest kosztowne.Dlatego zabieg ten przeprowadza się wyłączniena niewielkich pow...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawadnianie

  Jeden z systemów melioracji wodnych polegający na dostarczaniu glebie wody w celu pokrycia jej niedoborów i zwiększeniajej produktywności.

  Źródłem wody mogą być zbiorniki wodne naturalne i sztuczne,wody powodziowe, rzeki, kanały, studnie iścieki. Budowa i eksploatacja urządzeń nawadniającychjest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka

  1. parzysty narząd wydalniczy dorosłych gadów, ptaków i ssaków, gł. składnik układu moczowego.

  2. lędźwie, np. konia (przy ocenie pokroju). N. słaba oznacza wklęśnięcie występujące przy słabo umięśnionych lędźwiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt

Do góry