Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Obnóża pyłkowe

  Ładunki pyłku kwiatowego gromadzone na zewn. stronach goleni trzeciej pary nóg pszczół zbieraczek, przynoszone doula i składane w komórkach plastra. Młodepszczoły ulowe o.p. zwilżają śliną i miodem,rozdrabniają i ubijają. Ubity w komórkachpyłek staje się już pierzgą.

  Po zakonserwowaniu o.p...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obora

  Budynek lub kompleks budynków obejmujących pomieszczenie, w którym przebywabydło wraz z budynkami towarzyszącymii usługowymi, takimi jak paszarnie, dojarnie,porodówki. Zwierzęta powinny mieć zapewnionąwłaściwą temp., dostateczną ilośćświatła (stosunek pow. okien do pow. podłogi 1:15) oraz czyste i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obornik

  Naturalny nawóz org. składający się z przefermentowanego kału, moczu i ściółki.Zawiera on wszystkie składniki potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fiz.gleby. Wyróżnia się o.:

  1) świeży – o. nie poddanyfermentacji, o niejednolitej strukturze iszerokim stosunku C:N;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory glebowe

  Widoczne gołym okiem agregacje miner. lub org.-miner. w różnej formiei o różnym składzie chem., które kształtująsię i wytrącają w wyniku procesu glebotwórczego.Wyróżnia się n.g. pochodzeniachem. (wykwity, naloty, pseudogrzybnie, nagromadzenie krzemionki, węglanu wapnia igipsu, konkrecje wapienne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nutraceutyki (ang. nutraceuticals)

  Produkty żywnościowe lub ich składniki o działaniu leczniczym lub profilaktycznym. Do n. zaliczasię również produkty o specyficznych własnościachfunkcjonalnych, np. mleczarskie, piekarskie,przekąskowe, zbożowe, owocowe lubwarzywne i oleje rybne. N. wzbogacane sąwitaminami A, C i E, błonnikiem, wapniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie pastwiska

  Liczba dużych sztuk albo łączna masa zwierząt pasących się jednocześniena 1 ha pastwiska. O.p. powinno byćduże, aby ruń była możliwie szybko i dokładnie wyjadana. Przy nadmiernym jednak o.zwierzęta bywają głodne i niszczą nadmierniedarń racicami.

  Natomiast przy niedostatecznym o. dużo zielonki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obłożenie wełny

  Zanieczyszczenie runa czepliwymi częściami różnych roślin, np. łopianu,ostu, obniżające wartość w.

  Stopień o. wyrażasię w procentach i może on być różny: w. mającanie więcej niż 1% zanieczyszczeń roślinnychuważana jest za wolną od obłożeń, gdyich ilość przekracza 5% w. taka musi być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieśność

  Zdolność drobiu do znoszenia jaj.Wyróżnia się n.

  1) początkową, wyrażoną liczbą jaj zniesionych od pierwszego dnia nieśności przez okres 100 lub przynajmniej 60 dni;

  2) hodowlaną, wyrażoną liczbą jaj w okresie do 64 tyg. życia, uzyskanych od jednej nioski i całego rodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik bel

  Dodatkowe urządzenie prasy zbierającej do gromadzenia razem kilku lub kilku-nastu bel, ułatwiające ręczny załadunek na przyczepy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieużytki

  Grunty nie nadające się do uprawyani do innego zagospodarowania roln. czyleśnego. Są to grunty zbyt podmokłe, zabagnionelub zakrzaczone itp. oraz suche, luźne piaski, na których rośliny uprawne nie mają warunków do wzrostu, gł. z braku wody. Do n.należą także tereny zdewastowane. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry