Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odmiany transgeniczne

  Odmiany o genomach zmodyfikowanych metodami inżynieriigenet., do których włączono geny pochodzącez innych organizmów, np. z bakterii lub innychgatunków roślin. Wśród pozyskanychroślin t. znajdują się m.in. ziemniak odpornyna stonkę i choroby grzybowe, zboża odpornena herbicydy, pomidor o przedłużonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłykanie

  Zwrot treści pokarmowej u przeżuwaczyze żwacza przez przełyk i gardło dojamy ustnej w celu powtórnego przeżuwania.

  Przeżuwanie jest ważnym procesem ułatwiającymtrawienie, szczególnie pasz zawierającychdużo włókna. Czas poświęcony na przeżuwaniezależy od rodzaju paszy i u bydła wynosiok. 7 godz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpajanie cieląt

  Pojenie cieląt w okresie odurodzenia do momentu uzyskania zdolnościorganizmu do przyjmowania pokarmów wstanie stałym. O. odbywa się przez podawanie cielętom mleka matki lub preparatów mlekozastępczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana

  1. populacja roślin o podobnych właściwościach biol. i możliwie wyrównanych cechach morf., o określonej zmienności i dziedzicznościoraz zbliżonej reakcji na warunki przyrodnicze.

  Wyróżnia się o.:

  1) bot., jako jednostki klasyfikacyjne w systematyce roślin,niższe od podgatunku; poszczególne o.b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębność odmianowa

  Cecha odmiany różniącają istotnie od innych znanych odmian conajmniej jedną właściwością, ważną dla odróżnienia tej odmiany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana mieszańcowa, odmiana heterozyjna

  Odm., której materiał siewny jest wytwarzany przez skrzyżowanie ściśle określonych komponentów rodzicielskich, wyodrębnionychna podstawie badania wartości kombinacyjnej.

  O.m. charakteryzuje się wysokimi efektami heterozji w stosunku do składnika matecznegolub ojcowskiego, lub w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch tolerancji

  Pozostawanie w stanie nieruchomym i niewykonywanie żadnych ruchówobronnych przez samicę w okresie rui wchwili wspięcia się na nią innej sztuki. U lochyo.t. łatwo poznać, gdyż zwierzę stoi twardo, comożna poznać naciskając grzbiet lochy lubdosiadając jej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica półśrubowa

  Odkładnica mająca górną część wydłużoną i bardziej śrubowato wygiętą niż kulturalna, dzięki czemu lepiejodwraca skibę, lecz gorzej ją kruszy. O.p. nadajesię do orki różnych gleb, w tym takżepoprzerastanych korzeniami roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczko

  1. w sadownictwie, pąk liściowy pobrany ze środk. części dobrze wyrośniętego,jednorocznego pędu odmiany rozmnażanej.Zob. też okulizacja.

  2. → wylot ula

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica romboidalna

  Odkładnica kształtem zbliżona do cylindrycznej, lecz o niecoinnej budowie korpusu, umożliwiająca skrawanienarożnika calizny, przez co powiększasię przekrój bruzdy, a to z kolei sprawia, że ugniatanie kołami ciągnika odłożonej skibyjest mniejsze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt

Do góry