Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Oglądacz

  Osoba nie będąca lekarzem weterynarii,a mająca uprawnienia do badania zwierzątrzeźnych i mięsa, także pod względemwłośni. O. zezwala na ubój:

  1) jeżeli zwierzęnie okazuje żadnych objawów chorobowych,albo jeżeli stwierdzone objawy wskazują nachoroby, które nie mają wpływu na ogólnystan zdrowia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwapnienie gleby

  Pozbawienie gleby związków wapnia w wyniku ich pobrania przez rośliny i wymycia przez wody opadowe,któremu sprzyja zakwaszenie powodowanestosowaniem nawozów mineralnych. Zakwaszeniepowodowane jest również przez kwasyorg. i nieorg. w glebie oraz kwaśne deszcze.

  W pierwszej fazie o.g. następuje wymycie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana populacyjna

  Heterogeniczny zbiór roślin jednego gat. wytworzony przez hodowcę,wyrównany pod względem cech użytkowychi taksonomicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżenie się roli

  Powolne osiadanie warstwyornej po orce mające na celu uzyskanie korzystniejszychwłaściwości roli. Proces tenpolega na mech. osiadaniu agregatów glebowychi zagęszczaniu tekstury roli. Jednocześnieprzebiegające procesy biol.-fiz.-chem.zmieniają układy koloidalne i nadają roli stansprawności. W czasie suszy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsadek

  Źrebak w wieku od odsadzenia dokońca roku kalendarzowego. Odsadzanie źrebiątnajczęściej przeprowadza się w 6. mies.życia.

  O ile jednak jest to możliwe, należyźrebięta przetrzymać przy matkach dłużej.Odsadzanie jest przykre zarówno dla źrebaka,jak i dla klaczy. Najlepiej odłączyć klacz odźrebaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana samokończąca

  O. rośliny strączkowej (bobiku, grochu, łubinu) o zredukowanych rozgałęzieniach bocznych. O.s. są niższe odtradycyjnych, odporniejsze na wyleganie,wcześniej i równomierniej dojrzewające, ale podatniejsze na choroby grzybowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłogowanie

  Pozostawianie pola odłogiem wcelu poprawienia naturalnej żyzności gleby.Ob. o., będące wynikiem kryzysu ekon. i restrukturyzacji rolnictwa, dowodzi złego użytkowaniaziemi.

  Odłogi w 1995 r. zajmowały ok. 1,3 mln ha. Największy udział odłogówodnotowano w woj. zielonogórskim (37%),koszalińskim (28%)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsadzenie wełny

  Przewężenie słupka wełny widoczne gołym okiem, powstałe pod wpływemdziałania niekorzystnych warunków środowiskowych,np. choroby, okresowego głodu.Jest to wada osłabiająca moc wełny i wykluczającajej użycie do przerobu czesankowego,ponieważ wełna rwie się przy czesaniuw miejscu przewężenia (tzw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmianoznawstwo

  Nauka o morf., anat. ifizjol. oraz użytkowych właściwościach odmianroślin uprawnych. Do o. należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisuodmian w celu ustalenia tożsamości i czystościodmianowej przy kwalifikacji polowej.

  Badania odmianoznawcze mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłóg

  Pole nieuprawiane i nieobsiewane conajmniej od roku. Na o. następuje wzrost wodoodpornościagregatów glebowych, zawartościwęgla, azotu, wapnia, sorpcji całkowitej izagęszczenia fauny glebowej, zmniejsza sięnatomiast kwasowość gleby i udział kwasów fulwowych i huminowych we frakcjach próchnicy. Konsekwencje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry