Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Równowaga elektrolityczna mleka

  Świeże mleko wykazuje stałą wartość pH wynoszącą 6,5-6,6. Ta wartość pH odpowiada w przybliżeniu 0,0000025 g wolnych jonów wodorowych 11 w 1 litrze mleka. Przy takim stężeniu wolnych H+ wszelkie składniki mleka znajdują się w równowadze elektrolitycznej, przy jednocześnie występującym lekko...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy fizjologii produkcji mleka

  Rozwój gruczołu mlekowego najszybciej przebiega po osiągnięciu dojrzałości płciowej i w czasie pierwszej ciąży. Zakończenie wzrostu następuje przy końcu ciąży i w pierwszych dniach laktacji. Ponieważ w tym okresie występuje znaczne zróżnicowanie anatomiczne wzrostu gruczołu mlekowego, więc w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszcze w mleku

  Tłuszcz mlekowy syntetyzowany jest przez tkankę gruczołową wymienia ze składników pobranych z osocza krwi: octanu, beta-hydroksymaślanu, trój glicerydów z lipoproteidów i chylomikronów oraz w mniejszych ilościach ze steroli, fosfolipidów wolnego glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych (WKT). Pobrane...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /18 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny mleka surowego

  Mleko jest substancjąbardzo złożoną, w której skład wchodzi około 250 składników. Najważniejsze z nich to tłuszcz, białko, laktoza i sole mineralne. Skład chemiczny mleka jest wypadkową działania wielu czynników, takich jak: rasowe, osobnicze, fizjologiczne, żywieniowe i zdrowotne.

  Różnice w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białko w mleku

  Większość białek mleka jest syntetyzowana przez komórki gruczołowe. Materiałem do syntezy białka są aminokwasy dostarczane z krwią. Większość aminokwasów, zwłaszcza egzogennych, jest pobierana w takich ilościach, w jakich pojawia się w mleku. Takie aminokwasy, jak: seryna, alanina, kwas glutaminowy i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /15 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacje ogólne o mleczarstwie

  Obecnie w Polsce na wsi mieszka około 38% ludności, a około 28% pracuje w rolnictwie. Według danych FAO procent ludności zatrudnionej w rolnictwie na świecie wynosi około 47%, ale w Stanach Zjednoczonych tylko 2,5%, a na przykład w Rosji niecałe 19%. W krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /21 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yersinia pestis

  Yersinia pestis jest Gram-ujemną, nieruchomą pałeczką posiadającą wiele czynników zjadliwości niszczących komórki gospodarza (patrz podrozdział „Pałeczki Gram-ujemne z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae” w rozdziale „Bakteriologia szczegółowa”). Wywołuje dżumę. Dżuma należy do chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus ospy prawdziwej

  Wirus ospy prawdziwej jest wirusem DNA z rodzaju Orthopoxvirus (patrz podrozdział „Pokswirusy” w rozdziale „Wirusologia szczegółowa”). Do tego rodzaju należy również wirus ospy małpiej i wirus ospy krowiej, które mogą być również czynnikiem zakaźnym dla człowieka. Wirus przenosi się z osoby na osobę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium botulinum - toksyna botulinowa

  Toksyna botulinowa jest neurotoksyną wytwarzaną przez sporujące, bezwzględnie beztlenowe laseczki Gram-dodatnie Clostridium botulinum. Ich właściwości zostały opisane w rozdziale „Laseczki Gram-dodatnie sporujące” (patrz rozdział „Bakteriologia szczegółowa”). Przetrwalniki C. botulinum naturalnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ W KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

  Z chwilą wprowadzenia nadzoru mikrobiologicznego w ramach kontroli zakażeń szpitalnych rola laboratorium mikrobiologicznego uległa poszerzeniu.

  Nadal do najistotniejszych zadań pracowni mikrobiologicznej należy prowadzenie diagnostyki zakażeń. Składa się ona z dwóch zasadniczych etapów: wykrycia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 291

  praca w formacie txt

Do góry