Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odymianie

  1. wytwarzanie dymów i mgiełnad uprawami (np. drzew owocowych) chroniącychrośliny przed przymrozkami.

  2. zwalczanieszkodników w zamkniętym pomieszczeniu,np. w szklarni, przez spalanie preparatuwydzielającego z dymem subst. trujące.

  3. poddawanie pszczół działaniu dymu z podkurzacza,mające na celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko polędwicy

  Pow. poprzecznego przekrojumięśnia najdłuższego grzbietu określana przyocenie mięsności tuszy wieprzowej. Poporzecznym przecięciu półtuszy na wys. ostatniegożebra o.p. występuje wyraźnie jako niecowydłużony okrąg położony w okolicypolędwicy (schabu).

  Wielkość o.p. uważa sięza miernik...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odziedziczalność

  Stopień wpływu zmiennościzałożeń dziedzicznych danej cechy na uzewnętrznienie się zmienności w fenotypie. O.jest jednym z najważniejszych parametrów występujących w zastosowaniach genetyki w hodowli zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsednienie

  Nagniecenie skóry i tkanki podskórnej (odparzenie) na grzbiecie pod siodłem,powstałe w wyniku nieprawidłowego siodłania lub wadliwego dosiadu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okólnik

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu,usytuowany w miejscu najdogodniejszymdla gospodarstwa (niekoniecznie przy budynku),na którym przebywają zwierzęta. Przy braku pastwiska pozwala zwierzętom, zwł.młodzieży, uniknąć stałego przebywania w budynkach. W zimie może służyć zwierzętomza miejsce spaceru. Zob...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogier

  Samiec rozpłodowy konia domowego.Wyróżnia się o.:

  1) czołowe, kryjące w stadninachkoni i będące własnością Stada Ogierów;

  2) punktowe, wysyłane w sezonie kopulacyjnym ze Stada Ogierów do punktu kopulacyjnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odświeżanie krwi

  Wprowadzanie do stada zbytnio zinbredowanego rozpłodników niespokrewnionychtej samej rasy, w wynikuczego otrzymuje się potomstwo wydajniejsze iżywotniejsze ze względu na efekt heterozji.Metoda ta zostaje użyta wtedy, gdy część populacjiobciążona jest już depresją inbredową,zaistniałą w wyniku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres krytyczny

  Okres szczególnej wrażliwościroślin na określony czynnik środowiskowy,np. na niską lub wys. temp., deficyt wody,niedobór skł. pok., choroby. Okresy te występująw różnych fazach rozwojowych, w zależnościod gatunku, a nawet odmiany. Zależnieod grupy roślin o.k. w stosunku do zaopatrzeniaw wodę obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglejenie

  Cecha gleby powstała na skutek redukcji tlenu, gł. w związkach żelaza, w warunkachbraku dostępu powietrza i jednoczesnymnadmiernym uwilgotnieniu, uwidoczniającasię w glebie w postaci zielononiebieskich i szaroniebieskich plam. Efekt barwny o.zależy od stopnia zaawansowania procesówredukcji subst. miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie

  Odprowadzanie nadmiaru wody gruntowej z podmokłych terenów. O. może być prowadzone rowami lub drenami. Rozstaw drenów i rowów oraz ich usytuowanie w profilu glebowym warunkowane jest hydrofiz.właściwościami warstw genet. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt

Do góry