Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Optymalny termin zbioru

  Najkorzystniejszy termin zbioru po osiągnięciu dojrzałości rośliny,zapewniający uzyskanie maksymalnego plonu o największej wartości technol. i minimalizującyjego straty. Np. u zbóż przypada onna fazę dojrzałości pełnej, u rzepaku na fazę dojrzałości techn., a u okopowych po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oporność

  Cecha gatunkowa owadów określającastopień tolerancji organizmu na działaniesubst. toksycznej. O. owadów na insektycydmoże się zmieniać (rosnąć) w wyniku wielokrotnego z nim kontaktu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opas

  1. obfite żywienie zwierząt (przeżuwaczy) w celu uzyskania żywca rzeźnego.

  O.zwierząt może być:

  1) ekstensywny, oparty naobjętościowych paszach gospodarskich z małymudziałem pasz treściwych;

  2) intensywny,oparty na paszach gospodarskich i treściwychpodawanych w pomieszczeniu;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzywycieleniowy

  Liczba dni międzydwoma kolejnymi wycieleniami, bezuwzględnienia liczby zabiegów inseminacyjnychlub kryć. Przyjmuje się, iż dla długościo.m. 365–375 dni płodność krowy lub całegostada (obory) oceniana jest jako bardzo dobra,dla przedziału 376–400 – płodność dobra,401–440 dni – płodność słaba i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opaski chwytne

  Pułapki w postaci falistejtektury zakładane dookoła pnia drzew owocowychw celu wyłapania szkodników schodzącychpo pniu na zimowanie. O.ch. stosuje sięprzeciwko gąsienicom owocówki jabłkóweczkii śliwkóweczki oraz chrząszczom kwieciakajabłkowca. Zakłada się je w drugiej połowie czerwca, a zdejmuje w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wegetacji

  Okres wzrostu i rozwoju roślin,obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny. Dł.o.w. zależy od gatunku rośliny (a nawet ododmiany), warunków klim., nawożenia itp.Wys. temp. i brak wody oraz brak azotu skracająo.w., a niska temp. i nadmiar opadów lub silne nawożenie azotowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opielacz, wypielacz

  Narzędzie kilkurzędowe do niszczenia chwastów i spulchniania roli wmiędzyrzędziach roślin uprawnych, gł. okopowych,posiadające zestaw wymiennychelementów roboczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wegetacyjny

  Część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła. W Polsce za o.w.przyjmuje się okres ze średnią dobową temp.powietrza powyżej 5 °C.

  Za początek o.w.przyjmuje się też zakwitanie leszczyny, kaczeńca,podbiału, a za koniec – opadanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opielacz płomieniowy

  Urządzenie gazowe lubwytwarzające promienie podczerwone do termicznegozwalczania chwastów w okresieprzedwschodowym lub powschodowym roślinyuprawnej.

  O.p., niszczący chwasty szokiem termicznym (50–70 °C), stosuje się w rzędachlub całopowierzchniowo, gł. w uprawie warzyw(np. marchwi, cebuli), a także w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okręg zapowietrzony

  Obszar obejmujący jedno lub kilka gospodarstw, a nawet całąmiejscowość, w którym stwierdza się chorobęzakaźną, np. pryszczycę. Teren zapowietrzonypodlega ścisłej kwarantannie. Jednocześnie wo.z. zamyka się ruch zwierząt i produktówpochodzenia zwierzęcego oraz ogranicza sięruch ludności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt

Do góry