Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Organizmy modyfikowane genetycznie (ang. genetically modified organisms – GMO)

  Organizmy,poddane procesowi inżynierii genet.w taki sposób, w którym wykorzystanie materiaługenet. nie zdarza się w przyrodzie w wynikurozmnażania lub naturalnej rekombinacji.Modyfikowane genetycznie rośliny charakteryzująsię większą odpornością na herbicydy,owady i szkodniki, a także mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opryskiwacz

  Aparat lub maszyna do opryskiwaniaroślin lub pow. gleby pestycydami wcelu zwalczenia agrofagów. Produkowane sąo. ręczne, plecakowe, taczkowe, ciągnikoweprzyczepiane lub zawieszane, a także montowanena samolotach i śmigłowcach.

  Pod względem rozpylenia cieczy rozróżnia się o.:ciśnieniowe, ciśnieniowe z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczkowanie

  1. uszlachetnianie materiałusiewnego, np. buraków cukrowych, sałaty,polegające na powlekaniu go powłoką zawierającąśrodki ochrony roślin, nawozy, mikroorganizmy(gł. bakterie Rhizobium – w przypadkuroślin motylkowych), bioregulatory iwierzchni lakier.

  O. potrzebne jest również doujednolicenia wielkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orka

  Zabieg uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli. Ze względu nagłęb. o. dzieli się na:

  1) płytką, wykonywanądo głęb. 15 cm; jest to najczęściej podorywka;

  2) średnią, wykonywaną na głęb. 15–25 cm;jest to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opryskiwanie

  Pokrywanie pow. chronionych roślin lub gleby rozpyloną na krople cieczą użytkową, sporządzoną z odpowiedniej ilościpestycydu i wody, a także nanoszenie ciekłychnawozów dolistnych na rośliny. O., jako zabiegochrony roślin, wykonuje się najczęściejw celu zapobieżenia występowania lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmoza

  Dyfuzja składnika z roztworu o większym potencjale chem. do roztworu o mniejszym potencjale chem. przez błonę półprzepuszczalną.O. odgrywa ważną rolę w gospodarce wodnej rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalna wilgotność uprawowa

  Wilg. gleby,przy której element roboczy narzędzia czymaszyny uprawowej napotyka na najmniejsze opory gleby, a efekt jego działania jest najlepszy.Na glebach ciężkich mieści się ona wwąskich granicach wilg., a na lekkich – w szerokich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmykiwanie

  Nieprawidłowy sposób dojuręcznego polegający na przesuwaniu palca wskazującego i kciuka wzdłuż strzyka, odzatoki mlekonośnej do ujścia kanału strzykowego.Dojenie tym sposobem wymaga zmoczeniapalców (najczęściej robi się to mlekiem)lub natłuszczenie strzyka, wskutek czegopozyskiwane mleko nie jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalny termin siewu

  Termin siewu korzystnypod względem termicznym, wilg. glebyoraz długości dnia, zapewniający dobre wschody i wysokie plonowanie roślin. Zboża ozime zasiane w o.t. powinny osiągnąć fazękrzewienia w warunkach normalnych przed nadejściem zimy, a rzepak ozimy wytwarza jesienią krępą rozetę liściową i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostew

  Wbijana w ziemię żerdź z promienistymiodgałęzieniami sporządzona z drzewa iglastego do układania siana w celu jego wysuszenia.O. używana jest w okolicach górskich.Zob. też rogal.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt

Do góry