Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Otręt

  Zaraźliwa, zwalczana z urzędu chorobakrycia bydła i koni, na tle wirusowym, objawiającasię występowaniem na błonach śluzowychnarządów płciowych kolejno: zaczerwienień,gruzełków, pęcherzyków wypełnionych płynem, a następnie płytkich owrzodzeńpokrywających się strupami. O. przenosi sięgł. przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ)

  Organ kontroli przestrzegania przepisówo ochronie środowiska oraz badania stanuśrodowiska, podległy ministrowi środowiska.Gł. zadania PIOŚ:

  1) kontrola przestrzeganiaprzepisów o ochronie środowiska i racjonalnymużytkowaniu zasobów przyrody;

  2) kontrolaprzestrzegania decyzji ustalających...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznakowanie produktów

  Oznaczenie produktów żywnościowych przeznaczonych nasprzedaż w opakowaniach jednostkowych popodpisaniu umowy o korzystaniu ze znakuStowarzyszenia EKOLAND.

  Zgodnie z obowiązującymw Polsce Rozporządzeniem MinistraRolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zdnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowaniaśrodków spoż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otulina

  Izolacyjna strefa leśna lub innejzwartej zieleni otaczająca obszary miejskie i tereny chronione (parki narodowe, rezerwatyprzyrody, parki krajobrazowe) i chroniąca je przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi napływającymi z dużych odległości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  P

  W gleboznawstwie, poziom rozluźniony,wzruszony przez orkę lub inny zabieg uprawowy spulchniający. Stosuje się do poziomów znajdujących się przy pow. gleby, np. Ap.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owczarnia

  Budynek przeznaczony do chowuowiec. Ze względu na układ funkcjonalny budynków dla owiec wyróżnia się: o. uniwersalne,wychowalnie jarek i tryczków, tuczarnie jagniąt, porodówki (kotelnie), odpajalnie jagniąt,budynki dla tryków (tryczniki), dojarnie,szopy pastwiskowe.

  Niezależnie od kierunku użytkowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otręby

  Produkt uboczny uzyskany po zmieleniuziarna i odsianiu mąki, wykorzystywany jako pasza treściwa lub dodawany do potraw ubogich w błonnik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osutka gryczana

  Uczulenie zwierząt przebywającychna słońcu po zjedzeniu gryki (zielonki,siana, ziarna). Objawami o.g. są: wysypkana skórze części twarzowej, uszach iszyi, drgawki oraz niepokój. W ciężkich przypadkach może nastąpić śmierć zwierzęcia.Choroba ta ma ostry przebieg u zwierząt ojasnej skórze. W razie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opylanie

  Równomierne pokrywanie pow.chronionych roślin lub gleby sproszkowanymi środkami ochrony roślin w celu zwalczeniaagrofagów. Proszek nanoszony jest za pomocą różnego rodzaju opylaczy wytwarzających chmurę pyłu, która osiada na chronionej pow.Zaletą o. jest szybkość wykonania zabiegu iniezależność od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osyp zimowy

  Martwe pszczoły, kawałki zasklepków,kryształki cukru, łuseczki woskowe,a niekiedy grudki pyłku i jaja, spadające nadno ula z kłębu zimowego. Wielkość o.z. zależyod zdrowotności i siły rodziny, ilości zapasów,ocieplenia ula i warunków atmosf.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry