Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pasza

  Wszystkie produkty lub subst., które mogą być włączone do dawki pokarmowej dlazwierząt ze względu na właściwości odżywcze(np. zielonka, siano, ziarno) bądź stymulującewzrost i wykorzystanie p. (np. drożdże, mocznik,enzymy, hormony, wit., antybiotyki,subst. smakowe). W oparciu o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pararędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonychze skał klastycznych (łupki ilaste,piaskowce ze spoiwem węglanowym, niektóreosady zwałowe młodszych faz zlodowacenia)zasobnych w węglany w całym profilu.

  W profilu p. występują zasadniczo dwa poziomy:próchniczny i skały macierzystej zasobnej wokruchy skał węglanowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paleopedologia

  Nauka o glebach ukształtowanych w różnych od dzisiejszych warunkachklimatyczno-roślinnych (w tym o glebach kopalnych)oraz o reliktowych cechach gleb współczesnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owicydy

  W ochronie roślin, chem. środki doniszczenia jaj owadów i przędziorków. Stosowanieo. jest szczególnie ważne przy zwalczaniu takich gatunków, które w jednym rokumogą dawać nawet kilkanaście pokoleń, np.przedziorek chmielowiec występujący wszklarni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palikowanie

  1. wytyczanie za pomocą palików.

  2. przywiązywanie roślin do palików.Zabieg ten stosuje się u roślin wytwarzającychdługie i wiotkie łodygi, jak pomidor, ogórek,fasola, groch. W szklarniach i wys. tunelachfoliowych nie stosuje się p., gdyż powodowałobyto nadmierne zacienianie roślin; zamiastpalików...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owijarka bel

  Zawieszane lub zaczepiane urządzenie umożliwiające sporządzanie sianokiszonkiz bel cylindrycznych poprzez ichowinięcie specjalną rozciągliwą folią samoprzylepną,co zabezpiecza półsuche siano lub przewiędniętą zielonkę przed dostępem powietrza,światła i wilgoci.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palmeta

  Typ płaskiej korony drzewa owocowego,formowanej zwykle przy ścianie budynkulub w sadzie w uprawie szpalerowejprzy drutach. Konary korony rozchodzą siędłoniasto ze szczytu pnia lub też odchodzą parami z przewodnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ox

  W gleboznawstwie, akumulacja półtoratlenków.W poziomach scementowanych stosuje się do poziomu B z orsztynem, rudą łąkowąitp., np. Box.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałeczki nawozowe

  Nawóz wieloskładnikowyw postaci pałeczek wsadzanych do ziemi donawożenia roślin doniczkowych. P.n. mogązawierać także dodatek insektycydu lub fungicydu.P. należy wcisnąć całkowicie w glebęmiędzy roślinę a ścianę doniczki. Jedna p.n.wystarcza na ok. 2 mies. Rośliny podlewać normalnie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oziębiacz, schładzacz

  Urządzenie do szybkiego schładzania świeżo udojonego mleka.Mleko ochładza się w celu zahamowania rozwojudrobnoustrojów i zabezpieczenia przedkwaśnieniem. Wyróżnia się następujące typyo.:

  1) basenowe, w których konwie z mlekiemzanurza się w basenie;

  2) bańkowe, z ruramischładzającymi zanurzonymi w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 122

  praca w formacie txt

Do góry