Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Paszarnia

  Pomieszczenie pomocnicze w budynku inwentarskim do przygotowywania karmy, a także do okresowego składowaniazasobów pasz przeznaczonych na kilka dni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasożyt

  Organizm roślinny lub zwierzęcy żyjący kosztem innego organizmu. Wyróżnia się p. bezwzględne (obligatoryjne) mogącerozwijać się jedynie na żywym podłożu roślinnym lub zwierzęcym oraz względne (fakultatywne) żyjące w zasadzie jako saprofit, lecz w sprzyjających warunkach mogący stać się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszoznawstwo

  Gałąź wiedzy z zakresu żywienia zwierząt zajmująca się poznawaniem pasz (składu chem., strawności i przyswajalności,wartości pokarmowej), metodami ichprodukcji, zbioru, konserwowania i przechowywania oraz oddziaływaniem na produkcyjność zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastereloza

  Choroba zakaźna wszystkich ssakówi całego drobiu na tle bakteryjnym, objawiającasię m.in. zapaleniem narządów wewn.i błon śluzowych. P. występuje przeważnieprzy nagłym pogorszeniu się warunków środowiskowych,co powoduje z reguły śmierćzwierząt. P. drobiu występuje sezonowo wchłodnej porze roku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paśnik, jasło

  Dwustronne przenośne karmidło dla owiec składające się z korytek przeznaczonych na okopowe i pasze treściwe orazz drabinek na pasze słomiaste i zielonki. Owcemają dostęp do niego z obu stron. P. mogąmieć różne ustawienie drabinek – prostopadłelub nachylone pod pewnym kątem, pierwsze znich mają tę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastwisko

  Naturalny (czasem przemienny) użytek zielony spasany w okresie wegetacyjnym przez zwierzęta. Racjonalnie użytkowanep. dzieli się na kwatery lub stosuje się wypas dawkowany. Duże potrzeby wodne roślin pastwiskowychpowodują, że najlepsze warunkidla tych użytków występują na obszarach odużej ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patotyp

  Jednostka taksonomiczna wyodrębniona w ramach gatunku grzyba patogenicznego przystosowana do określonego żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasynkowanie

  Usuwanie bocznych pędów (pasynków) niektórych roślin, w celu wzmocnieniapędu gł. Stosowane jest na roślinach,które z powodu zbyt silnego rozwoju bocznychpędów dają gorszy plon, np. u tytoniuusuwa się boczne pędy dla ułatwienia rozwoju najlepszych liści, osadzonych na gł. łodydze, upomidorów pozostawia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIW)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Puławach. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) mikrobiologia;

  2) epizootiologia;

  3) parazytologia i choroby pasożytnicze;

  4) fizjopatologia i patologia zwierząt;

  5) fizjopatologiarozrodu;

  6) higiena żywności pochodzeniazwierzęcego;

  7)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pazurki

  Ręczne narzędzie ogrodn. w postaci kilku łukowatych zębów osadzonych na krótkim trzonku, służące do spulchniania gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry