Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pęd wzmacniający

  P. pozostawiany podczascięcia na pniu lub na końcu gałązki, dostarczający asymilatów i podtrzymujący dopływwznoszącego się soku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedometr

  Przyrząd rejestrujący liczbę kroków wykonanych przez zwierzę w określonym czasie. P. wykorzystywany jest przy wykrywaniurui u samic, które cechuje wzmożona ruchliwość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedon (gr. pédon - gleba)

  Najmniejsza, jednorodna pod względem genet. obj. gleby, wystarczająca do określenia zespołu jej elementów składowych i właściwości. W praktyceprzyjmuje się, że jest to graniastosłup o wys.równej miąższości gleby, którego wierzchniapłaszczyzna wynosi od 1 do kilku m2. W odróżnieniuod profilu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pehametr

  Przyrząd do oznaczania pH przez pomiar siły elektromotorycznej odpowiedniego ogniwa, najczęściej zbudowanego z elektrody szklanej i elektrody kalomelowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelosole, gleby inicjalne ilaste

  Typ gleb wpoczątkowej fazie rozwoju wytworzonych zezwięzłych skał macierzystych gliniastych lub ilastych. Budowa profilu: AC–C.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Persystencja

  Trwałość pestycydu w środowisku wyrażona długością okresu rozpadu nazwiązki nieszkodliwe dla biocenozy. Pod względem p. w glebie pestycydy można podzielić na:

  1) bardzo trwałe, utrzymujące siępowyżej 18 mies. (arsenian ołowiu, DDT,aldryna);

  2) trwałe, do 18 mies. (herbicydy mocznikowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pestycydy

  Subst. syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane gł. doochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych,a także do niszczenia żywych organizmów,uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedologia (gr. pédon - gleba)

  Termin stosowany gł. dla tych działów i kierunków nauki o glebie,które zajmują się przede wszystkim zagadnieniami teoretycznymi (ekopedologia,paleopedologia). Niektórzy traktują ten termin jako synonim gleboznawstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasza krumblizowana, kruszonka

  (ang. crumble – kruszyć, rozdrabniać), drobno pokruszony granulat stosowany w początkowymokresie odchowu piskląt. P.k. cechuje lepsza strawność oraz łatwiejsze pobieranie (mniejszecząstki). Wielkość kawałków uzależniona jestod gatunku i wieku ptaków, które p.k. pobierają.Trwałość kruszonek zależy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parowanie

  Poddawanie paszy działaniu paryw parnikach lub kolumnach parnikowych w celu zwiększenia jej strawności i smakowitości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt

Do góry