Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Określenie świeżości mleka

  Podstawowym kryterium oceny świeżości mleka jest jego kwasowość. Rzeczywisty odczyn mleka zależy od stężeń jonów H+ lub OHT. Jest to kwasowość czynna, która dla mleka świeżego i normalnego wynosi 6,55-6,70. Kwasowość czynną mleka można oznaczyć instrumentalnie (pehametrem) lub za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności ilościowe pomiędzy składnikami mleka

  Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową, w której każdy składnik ma właściwe sobie parametry masy, właściwości fizyczne i chemiczne. Schemat dyspersji składników mleka ilustruje rysunek 6. W mleku znajdujemy składniki możliwe do wykrycia tylko w zakresie mikroskopu elektronowego, w zasięgu możliwości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktoza

  Laktoza jest najważniejszym węglowodanem mleka i wpływa na jego wartość kaloryczną oraz słodkawy smak. Prekursorem laktozy jest w całości glukoza. Przy udziale syntetazy laktozowej z UDP-galaktozy i glukozy powstaje cząsteczka laktozy. Ponieważ w skład syntetazy laktozowej wchodzi alfa-laktoalbumina...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne fizyczne i fizykochemiczne cechy mleka

  Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową i wielodyspersyjną składającą się z trzech podstawowych faz:

  •    emulsyjnej,

  •    koloidalnej,

  •    molekularnej.

  Rysunek 6. Układ fizykochemicznej równowagi w mleku [wg Ballarina]

  Te trzy fazy znajdują się w ścisłej zależności - interakcji. Naruszenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne składniki mineralne mleka

  Główne składniki mineralne mleka to sód, potas i chlor. Laktoza i wymienione składniki mineralne stwarzają ciśnienie osmotyczne mleka równe 283 mmol/kg. Sole mineralne występują częściowo jako roztwór właściwy, a częściowo jako roztwór koloidalny. Roztwór właściwy tworzą sole sodu i potasu. W...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasowość mleka surowego

  Kwasowość mleka należy do najważniejszych czynników technologicznych decydujących o zachowaniu się mleka w różnych procesach produkcyjnych. Kwasowość mleka wynika z kwasowości poszczególnych składników i wraz ze zmianą ich stężenia zmienia się odczyn mleka. Kwasowość swą mleko zawdzięcza...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy i substancje biologicznie czynne w mleku

  Mleko zawiera niezbędny dla młodego organizmu zestaw witamin i substancji biologicznie czynnych. W mleku znajdują się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E, K, jak również duży zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie: B i, B2, Bó, B12, PP, C, H, kwas pantotenowy, kwas foliowy, kwas nikotynowy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ buforowy mleka

  W mleku istnieje pewien układ fizykochemiczny, który przeciwdziała zmianom pH przy dodawaniu mocnych zasad lub kwasów, tzw. system buforowy mleka. Istnienie tego systemu powoduje, że kwasowość czynna mierzona wykładnikiem wodorowym pH nie jest zgodna i proporcjonalna do kwasowości potencjalnej -miareczkowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rasy bydła mlecznego w Polsce

  Od wielu lat populacje naszego bydła tworzą cztery rasy:

  •    czarno-biała (cb),

  •    czerwono-biała (cz-b),

  •    polska czerwona (pc),

  •    simental.

  Rasy te zostały ukształtowane pod wpływem miejscowych warunków środowiskowych i pracy hodowlanej opartej na selekcji i krzyżowaniu. Z biegiem czasu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzymy w mleku

  Mleko przejmuje z gruczołu mlecznego pewne ilości enzymów, których obecność wpływa na przebieg procesów technologicznych oraz na wartość dietetyczną i trwałość produktów mlecznych. Obecność w mleku niektórych enzymów ciepłoopomych jest wykorzystywana w mleczarstwie do kontroli prawidłowości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 854

  praca w formacie txt

Do góry