Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Płóz

  Część korpusu płużnego, zapewniającapługowi stateczność w czasie orki, jako jedenz punktów oparcia i płaszczyzna oporu o ścianę bruzdy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płodozmian okopowy

  P. polowy, w którymrośliny okopowe, uprawiane w plonie gł., zajmują ponad 25% pow., np. okopowe – strączkowe– zboża ozime – okopowe – zboża jare.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płuczka

  Maszyna do oczyszczania korzeni lub bulw okopowych na mokro przed skarmianiem.P. mogą być wykonane jako maszynyoddzielne lub wchodzą w skład agregatów doprzygotowania pasz. Wg zasady działania można je podzielić na p. o działaniu ciągłym iprzerywanym, zaś wg konstrukcji na: bębnowe,ślimakowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płodozmian przeciwerozyjny

  P. specjalny o zmianowaniu roślin chroniących glebę przederozją, np. ziemniak wczesny – lucerna z trawamiwysiewana latem – lucerna z trawami –lucerna z trawami – pszenica ozima – żyto –międzyplon ścierniskowy przyorany wiosną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płodność

  1. zdolność wydawania nasion.Określa się ją liczbą nasion wydanych przezjedną roślinę.

  2. zdolność do regularnego zachodzeniaw ciążę i wydawania zdrowego potomstwa.

  3. liczebność potomstwa urodzonego w jednym miocie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluszówka

  Maszyna do czyszczenia nasion ośliskiej pow., np. koniczyny, lnu. Elementem roboczym p. jest pochyły pluszowy pas, poktórym zsuwają się gładkie nasiona, a zanieczyszczenia o chropowatej pow. są wychwytywane przez włoski pluszu i zrzucane górąpoza maszynę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon biologiczny

  Masa określonego składnika (np. cukru, skrobi, tłuszczu, białka) wytworzona przez rośliny. P.b. oblicza się mnożąc plon roln. przez procentową zawartość danego składnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon główny

  1. roślina zajmująca pole przez większą część okresu wegetacyjnego. Pomiędzy p.g. można uprawiać międzyplony.

  2. części roślin, dla których gł. uprawia się danąroślinę, np. ziarno zbóż, korzenie buraków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon przeliczeniowy

  P. wyrażony w wartościach porównywalnych, np. jednostkach zbożowych,jednostkach owsianych, suchej masie.P.p. wyliczany jest w oparciu o współczynniki przeliczeniowe produktów rolniczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon uboczny

  Część biomasy roślinnej niestanowiąca plonu gł., przeznaczana zazwyczajna paszę, np. słoma zbóż, liście buraków cukrowych,nasiona lnu włóknistego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt

Do góry