Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnia żywieniowa, powierzchnia wyżywieniowa

  Ilość użytków rolnych wyrażona w ha w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dla Polski p.ż. w roku 1960 wynosiła 0,68, aw 1990 – 0,48.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potorfie

  Wyrobisko po eksploatacji torfu wrazz glebą zdegradowaną bezpośrednio i pośrednio przez eksploatację. P. stanowią jedną zform degradacji środowiska, wymagającego rekultywacji techn. (melioracji wodnych) wcelu łąkowego i rybackiego zagospodarowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie ekologicznej kompensacji

  Pow. nie traktowane pestycydami. Są to najczęściej miedze, rowy, zagajniki itp., gdzieorganizmy pożyteczne mogą zimować, znajdowaćpokarm, rozmnażać się, a potem przechodzić na pola uprawne i zwalczać szkodniki.Zob. też remiza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potraw, otawa

  Drugi (lub dalszy) pokos łąki,przypadający na początek jesieni, o plonie zreguły niższym od pierwszego pokosu, lecz o większej wartości paszowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powtarzalność

  Podobieństwo między kolejnymi wydajnościami u tego samego osobnikaw zakresie jakiejś cechy powtarzalnej, np.laktacji, wydajności wełny, nieśności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp hodowlany

  Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

  1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Klub Ekologiczny (PKE)

  Niezależna,ogólnokrajowa, pozarządowa organizacja ekol., powołana w Krakowie w 1980 roku.Klub zrzesza osoby fiz. i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyr. i kulturowego człowieka zgodnie z zasadamiekorozwoju. Organizacja powstała zinicjatywy ludzi dobrej woli, pracowników nauki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole

  1. obszar ziemi przeznaczony pod uprawęroślin, najczęściej obsiany jedną rośliną,np. żytem, kukurydzą.

  2. sekcja brony zębowejsporządzona z płaskowników, do których przykręcone są stal. zęby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poślad

  Ziarno zbóż lub nasiona innych roślinniedostatecznie wykształcone albo uszkodzone przez szkodniki, lub w czasie młocki, używane przeważnie jako pasza. Za p. gruboziarnistychodmian pszenicy i jęczmienia uważa się ziarno,które w procesie czyszczenia przechodzi przez sito o szer. oczek 2,2 mm, a odmian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego (PTRE)

  Niezależna organizacja z siedzibąw Lublinie przeprowadzająca kontrolę gospodarstwekol. w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt

Do góry