Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Prasa zbierająca

  Maszyna do zbierania słomylub siana z wałów oraz jednoczesnego prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Precypitat, dwufosfat

  Nawóz fosforowy zawierający 13,2% P w postaci fosforanuwapniowego dwuzasadowego CaHPO4 · 2H2O,który nie rozpuszcza się w wodzie, jest natomiast rozpuszczalny w 2% kwasie cytrynowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa zwijająca

  Maszyna do zbierania słomy lub siana z wałów i jednoczesnego prasowania podebranego materiału w zwijki kształtu cylindrycznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preliminarz pasz

  Tabelaryczne zestawienie zapotrzebowania na wszystkie pasze w gospodarstwiedla poszczególnych gatunków zwierzątw określonym czasie, najczęściej rocznym.Przed przystąpieniem do układania p.,należy ustalić ilość sztuk fiz. zwierząt, którebędą żywione w ciągu roku, jak również dawki pokarmowe dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pratotechnika

  Zespół racjonalnie stosowanych zabiegów przy uprawie, pielęgnowaniu i użytkowaniu łąk i pastwisk, w celu stworzenia korzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju runi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premiksy

  Specjalne dodatki paszowe zawierające subst. biol. czynne, takie jak wit., enzymy,sole miner., syntetyczne aminokwasy egzogenne(m.in. lizynę, metioninę, treoninę),antybiotyki, a także dodatki zapachowe, środkizakwaszające, przeciwgrzybicowe, stymulatorywzrostu, subst. smakowe, środki uspokajającei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo maksimum

  Prawo nawozowe sformułowane przez Voisina: nadmiar subst. przyswajalnej w glebie ogranicza skutecznośćdziałania innych subst. i w następstwie powodujeobniżkę plonów oraz zmniejszenie ichwartości biol.

  P.m. zastosowane do jednegoskł. pok. (np. fosforu) natychmiast wywołujedziałanie prawa minimum w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półenklawa gruntowa

  Obszar gruntów ookreślonym charakterze użytkowania lub władania,otoczony z trzech stron gruntami o innym charakterze użytkowania lub władania.Zob. też enklawa gruntowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparaty biodynamiczne

  Odpowiednio spreparowane produkty pochodzenia roślinnego,zwierzęcego i miner. wykorzystywane wrolnictwie biodynamicznym do opryskiwaniagleby i roślin oraz przy tworzeniu kompostów.Należy tu np. preparat z krowieńca, krzemionkowy,z krwawnika, z rumianku, z pokrzywy, z mniszka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo minimum

  Sformułowane w 1841 r.przez J. Liebiga podstawowe prawo fizjol. żywienia roślin: niedostatek jednego czynnikaw środowisku rozwoju rośliny ograniczadziałanie innych czynników i w następstwiepowoduje obniżkę plonów. Jeżeli np. zastosujemywysokie nawożenie NPK a nie zapewnimydostatecznej ilości wody, to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt

Do góry