Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Probier

  Próbnik używany do wykrywania ruiu klaczy. Klacze obskakiwane przez p. odłącza się i doprowadza do wybranego reproduktora.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probiotyki

  Pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów, które podawane zwierzętom wywierają na ich organizm korzystnywpływ na wzrost i rozwój, zapewniającwłaściwą równowagę mikroflory zasiedlającejorganizm. P. zapewniają lepsze trawieniei optymalne wykorzystanie paszy.

  Preparaty probiotyczne dzielą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procent cielności

  Liczba zacieleń w grupiekrów unasiennianych lub krytych naturalnie wciągu jednego roku w procentach, bezuwzględniania liczby wykonanych zabiegówlub pokryć. Za bardzo dobrą płodność ocenioną p.c. uznaję się, gdy w stadzie wskaźnik tenwynosi powyżej 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces bielicowania, bielicowanie

  Przemieszczanie się (ługowanie) związków zasadowychw głąb profilu glebowego wraz zprzesiąkającą wodą. W rezultacie tego procesupod warstwą próchniczną powstaje przejaśniony(o barwie popiołu) poziom eluwialny (wymywania),pozbawiony żelaza i związkówzasadowych, pod nim zaś poziom iluwialny(wmywania)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prewencja

  Okres w ciągu którego ludziei zwierzęta nie powinni stykać się z roślinami,na których stosowano środki ochrony roślin, oraz przebywać wśród roślin i w obiektach,gdzie stosowano te środki. W czasie p.nie wolno też dopuścić do oblotu roślin przez pszczoły (p. dla pszczół). P. określana jest w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ppm (ang. parts per million)

  Jednostka oznaczająca jedną milionową część, np. 7 ppm od1 kg wynosi 7 mg. Jednostka ta służy do wyrażeniailości związków chem. (np. pestycydów,metali ciężkich, nitrozoamin) w pożywieniu,roślinach, zwierzętach, wodzie, glebie lubpowietrzu, a także do określania LC50 i LD50.Np. dopuszczalna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie materiału siewnego

  Poddawanie materiału siewnego zabiegom mech. wcelu zmniejszenia liczby nasion w owocostaniei uzyskania materiału siewnego jednokiełkowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo nadwyżek mniej niż proporcjonalnych

  Prawidłowość, wg której w miaręwprowadzania do gleby wzrastających dawek jakiegoś skł. pok. plony zwiększają się w coraz mniejszym stopniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa

  Maszyna do prasowania materiałów objętościowych suchych, np. słomy, siana.Rozróżnia się p. z tłokiem czołowym, prasującew komorze prostej, z tłokiem wahadłowym, prasujące w komorze krzywoliniowej i prasyzwijające. W zależności od stopnia prasowania p. mogą być:

  1) o niskim stopniu zgniotu (50–80...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwracania glebie utraconych składników pokarmowych

  Prawidłowość, wg której dla utrzymania żyzności gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich subst. przyswajalnych,które pobrały rośliny, lub które stałysię nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrot.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry